ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ซ้อมป้องกันอัคคีภัย-รับมือแผ่นดินไหว

  •  
  •  
  •  
  •  

นายสกล ชีวะโกเศรษฐรองประธานกรรมการ ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์บก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร คอร์ปอร์เรชั่น ฟิลิปปินส์ หรือ ซีพีเอฟ ฟิลิปปินส์ ร่วมกับ ศูนย์ความปลอดภัยอาชีวอนามัย กรมแรงงาน และสำนักงานป้องกันอัคคีภัยเมืองเฮโรน่า จัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นก้าวหน้า (Advanced Fire Fighting) เพิ่มเติมจากการจัดซ้อมดับเพลิงที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติด้านการป้องกันอัคคีภัย เทคนิคการผจญเพลิงและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดับเพลิงชนิดต่างๆ ตลอดจนการรับมือแผ่นดินไหวให้แก่บุคลากรของบริษัท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เมืองเฮโรน่า จังหวัดทาลัค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ