“แม่โจ้”ยังไฟเขียวให้ลูกหลานเกษตรกรเรียนป.ตรีรับถึง 23 มี.ค.นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

สภาเกษตรกรฯมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เดินหน้าต่อ ดันบุตรหลานเกษตรกรศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยให้สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นผู้คัดให้ สนใจรีบเลยตั้งวันนี้ยันถึง วันที่ 23 มีนาคม 2562

           ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์  กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อนำบุตรหลานทายาทเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี  ทั้งนี้ เมื่อปีการศึกษา 2561 มีบุตรหลานของเกษตรกรทั่วประเทศที่สมัครผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 111 คนเรียนใน  14 คณะ นับเป็นความสำเร็จภายใต้ความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรมต่อไป 

           สำหรับในปีการศึกษา 2562 นี้ สภาเกษตรกรแห่งชาติยังคงสานต่อซึ่งความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้อย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มเปิดรับสมัครทายาทเกษตรกรเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีผ่านสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด(สกจ.) ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2562 ติดต่อได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัด 

 

          อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เอกสิทธิ์แก่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรให้กับมหาวิทยาลัย   เกษตรกรสามารถนำบุตรหลานของท่านที่จบการศึกษา ม.6 , ปวช.  เลือกเรียนได้ 3 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตเชียงใหม่  แพร่ และชุมพร  โดยสภาเกษตรกรจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 และจะประกาศผลวันที่ 24 เมษายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.admissions.mju.ac.th

       หากเกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่  คุณวรินทร์กมล  กฤตฤกษ์  หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 5311 – 2937 หรือ 09 – 9384 – 6627  โทรสาร(fax) 0 – 5311 – 2920  Email : nfc.cmi@ncf.mail.go.th