เปิดตัวสุดยอด”สตรอเบอร์รี่พันธุ์ใหม่”รสอร่อย ทนโรคในงาน“เกษตรแม่โจ้ 85 ปี”

  •  
  •  
  •  
  •  

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี 9 วัน 9 คืน รับลมหนาวในช่วงเดือนธันวาคม 2561 นี้ ไฮไลท์เปิดตัวสุดยอด “สตรอเบอร์รี่ พันธุ์ใหม่” รสชาติอร่อย ทนโรคแอนแทคโนส และให้ผลผลิตสูง พร้อมเผยแพร่ ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม

         ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้แจ้งว่า ปีนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่จัดมา ทั้งนี้เป็นการแถลงข่าวร่วม ผศ.พาวิน  มะโนชัย   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ ผศ.ดร.ปรีดา  นาเทเวศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชผัก คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีนายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่เมื่อเร็วๆนี้

         ผศ.พาวิน   กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีรากฐานทางการเกษตรเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย กำลังจะมีวาระครบ    รอบ 85 ปี ในปี 2562 ที่ผ่านมาได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกมารับใช้สังคมและประเทศชาติเป็นเวลานาน และได้สั่งสมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจนเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการอย่างกว้างขวาง มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมาย อีกทั้งยังมีเครือข่าย ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงเกษตรกรมากมาย มหาวิทยาลัยได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญขององค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ควรจะได้มีการถ่ายทอดสู่ชุมชนอย่างเหมาะสม ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก อันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองแบบยั่งยืนและพอเพียง จึงได้กำหนดจัด งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

         ผศ.พาวิน กล่าวอีกว่า การจัดงาน “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่มหาวิทยาลัยจะมีวาระครบรอบ 85 ปี ประวัติศาสตร์การพัฒนาและการแสดงศักยภาพทางวิชาการเกษตรมุ่งสู่อนาคต ในระดับนานาชาติ พร้อมเผยแพร่ผลงานวิชาการ เทคโนโลยี นวัตกรรม และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม บูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่าย สร้างความเข้มแข็ง ทั้งในและต่างประเทศ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และการปฏิบัติงาน”

         การงานในครั้งได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย  อาทิ นิทรรศการ เช่น นิทรรศการศาสตร์พระราชา นิทรรศการแสดงผลงานวัจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรม ฯลฯ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming  แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน  ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น (9 ธันวาคม 2561)โดยเปิดให้ทุกท่านเข้าร่วมงานฟรี ตลอด 9 วัน 9 คืน

          ด้าน ผศ. ดร.ปรีดา ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแปลงสาธิตพืชผัก ได้เตรียมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องมากบนพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ เช่น แปลงสาธิตพันธุ์พืชผักจากบริษัทชั้นนำของประเทศไทย กิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ การสาธิตและผึกอบรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ ฯลฯ พร้อมเปิดตัวสตรอเบอร์รี่ พันธุ์ใหม่ รสชาติอร่อย ทนโรคแอนแทคโนส และให้ผลผลิตสูง ผู้เข้าชมงานจะได้รับแรงบันดาลใจและองค์ความรู้ครบครันที่สามารถนำไปต่อยอดได้”

        “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ครั้งนี้จึงเป็นงานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด ตั้งแต่วันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เที่ยวฟรีตลอดงาน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเลขานุการ 0 5387 3333” ดร.ปรีดา กล่าว

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ