แม็คโครรับซื้อลองกองจากเกษตรกรที่นราธิวาส

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณพนารัตน์  ไชยแก้ว(ที่ 4จากซ้าย) ผู้จัดการทั่วไป แม็คโคร สาขาหาดใหญ่จับมือกับสหกรณ์การเกษตรนราธิวาส ช่วยรับซื้อลองกองคุณภาพดี สด ส่งตรงจากสวน จำนวน 500 กก. จากเกษตรกรชาวสวนลองกอง จังหวัดนราธิวาส  เพื่อช่วยกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดและลดปัญหาราคาลองกองตกต่ำซึ่งในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคมของทุกปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยมี คุณมิตร เสาเพชรประธานศูนย์รวบรวมผลผลิตสหกรณ์การเกษตรเมืองนราธิวาส จำกัด  (ที่ 3จากขวา) ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบ ณ แม็คโคร หาดใหญ่ จ.สงขลา