ชาวพนมสารคาม-ซีพีเอฟ ชวนคนไทยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

  •  
  •  
  •  
  •  

ประชาชนชาวพนมสารคาม ร่วมกับ ซีพีเอฟ และบริษัท หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้าฯจัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10” พร้อมปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ใน โอกาสครบรอบ 40 ปี หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

          นายคงเดช มหาราช ปลัดอาวุโสอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า กิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ เป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร และชาวพนมสารคาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยปลูกพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด อาทิ ต้นพยุง ต้นรวงผึ้ง ต้นทองอุไร และต้นยางนา ซึ่งถือเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน

         “กิจกรรมนี้เป็นการร้อยรวมดวงใจของชาวพนมสารคามเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 10 และเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความสามัคคีให้กับชาวชุมชน จากการร่วมกันปลูกและดูแลต้นไม้เหล่านี้ให้เติบโต นับเป็นการร่วมกันลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง” ปลัดอาวุโสอำเภอพนมสารคาม กล่าว

            ด้าน นายสมควร ชูวรรธนะปกรณ์ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ สายธุรกิจสุกร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกรของซีพีเอฟทุกแห่งและฟาร์มของเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสุกรกับบริษัท ได้ดำเนินโครงการฟาร์มสีเขียว หรือกรีนฟาร์ม (Green Farm) มาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดการของเสียภายในฟาร์มสุกรด้วยไบโอแก๊ส ที่ส่งผลดีทั้งต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมถึงช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้า ควบคู่กับการทำระบบฟอกอากาศท้ายโรงเรือนเลี้ยงสุกร และการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณฟาร์มและพื้นที่ว่างระหว่างโรงเรือน ที่ช่วยเพิ่มความร่มรื่นและลดความร้อนให้กับโรงเรือนสุกร

[adrotate banner=”3"]

         “ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนาฟาร์มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีฟาร์มของบริษัทเป็นต้นแบบ แล้วจึงถ่ายทอดความสำเร็จไปสู่ฟาร์มของเกษตรกร ดังเช่นโครงการหนองหว้าฯ ที่มีพื้นที่ว่างของชุมชนจึงต้องการใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการปลูกป่าชุมชนมาตั้งแต่ปี 2559 และสามารถพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้ป่านิเวศในชุมชน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่เป็นแหล่งถ่ายทอดการปลูกป่าเชิงนิเวศแก่ผู้สนใจต่อไป” นายสมควร กล่าว

          ส่วน นายภักดี ไทยสยาม ประธานกรรมการ บจ.หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า กล่าวเสริมว่าที่ผ่านมาเกษตรกรในหมู่บ้านฯ และชาวชุมชนหนองหว้า ร่วมกับซีพีเอฟ ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วย โครงการปลูกป่านิเวศในชุมชน ในพื้นที่ 14 ไร่ของหมู่บ้านฯ โดยผู้บริหารซีพีเอฟ พนักงาน เกษตรกรในหมู่บ้านฯ และชาวชุมชนหนองหว้า ได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกสวนป่า พร้อมทั้งรวบรวมไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ พันธุ์ไม้หายาก และพืชสมุนไพร รวมกว่า 109 ชนิด จำนวนมากกว่า 50,000 ต้น

          “การปลูกต้นไม้ในครั้งนี้เป็นการต่อยอดความสำเร็จจากโครงการปลูกป่านิเวศในชุมชน ด้วยการขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ไปยังบริเวณรอบหมู่บ้าน เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเพิ่มพื้นที่สีเขียวแก่ชุมชนหนองหว้าอย่างต่อเนื่อง และโครงการนี้จะกลายเป็นแหล่งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวให้กับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ที่สามารถศึกษาพันธุ์ไม้ทั้งหมดที่ปลูกไว้ได้ง่ายๆ ผ่านการสแกน QR code” นายภักดี กล่าว

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ