แม็คโคร รับโล่เกียรติคุณ ในงาน“มหกรรมอาหารปลอดภัย”

  •  
  •  
  •  
  •  

นางจุฑารัตน์ พัฒนาทร (ที่ 3จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับโล่เกียรติคุณในงาน “มหกรรมอาหารปลอดภัย”ในฐานะเป็นองค์กรที่ร่วมพัฒนาระบบการดูแล ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยอาหารที่ผลิตทุกขั้นตอนตลอดห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) พร้อมมุ่งพัฒนาคุณภาพอาหารไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคโดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล  สกลสัตยาทร (ที่ 4จากขวา) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เมื่อเร็วๆนี้

[adrotate banner=”3″]