“แม็คโคร”เอาด้วยเลี้ยงสัตว์ปลอดใช้ยาปฏชีวนะ

  •  
  •  
  •  
  •  

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดยนางจุฑารัตน์ พัฒนาทร รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ (ขวาสุด) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์” ซึ่งโครงการนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านคุณภาพสินค้า และกลุ่มสินค้าปศุสัตว์ให้กับผู้บริโภค รวมถึงเป็นการสนับสนุนเกษตรกร ในการเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค  โดยมี น.สพ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ที่ 5 จากขวา) เป็นประธานในพิธี ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ เมื่อเร็วๆ นี้