“แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย”

  •  
  •  
  •  
  •  

 

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณเสาวลักษณ์ ถิฐาพันธ์ (ที่ 5 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร สายงานบริหารการเงิน และคุณศิริพร เดชสิงห์ (ที่ 4 จากขวา) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย เพื่อตอกย้ำการเป็นตัวจริงเรื่องสินค้าเกษตรคุณภาพ ปลอดภัย และช่วยเหลือเกษตรกรในการเป็นช่องทางกระจายผลิตผลทางการเกษตรสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิวัติ สุธีมีชัยกุล  (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ อาคารธาราพัฒนาการ แม็คโคร สำนักงานใหญ่