ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท ในเครือเบทาโกร รับมาตรฐานที่พัก 3 ดาว

  •  
  •  
  •  
  •  

ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ในเครือเบทาโกร ผ่านการรับรองมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท ระดับ 3 ดาว โดยมี นายปภาวิน จิตรากุลภัทร ผู้จัดการแนกงานเกษตรและจัดสวน (ซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จากนายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว (ขวา) ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐานพี่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ณ ห้องภาณุรังสีบอลล์รูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้