“ฟิจิ”ปิ้ง“เศรษฐกิจพอเพียง” วอนไทยส่งพี่เลี้ยงสู่เกษตรรายย่อย

  •  
  •  
  •  
  •  

 

ฟิจิชื่นชมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วอนไทยส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นพี่เลี้ยง เพื่อขยายผลสู่เกษตรกรรายย่อยของฟิจิ พร้อมหารือรายละเอียดเร็วๆนี้  ขณะที่“กฤษฏา”อ้อนขอส่งออกข้าว และอาหารสำเร็จรูปจากไทยสู่กลุ่มประเทศหมู่เกาะฟิจิเพิ่ม

          นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในโอกาสเดินทางไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ ระหว่าง 11-13 เม.ย.61 ที่ผ่านมา ได้หารือทวิภาคีกับ นายไอเนีย เซรูอิราตู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร การพัฒนาชนบท และการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติฟิจิ ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ

          ทั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างกัน โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และประสงค์จะขอให้ไทยส่งผู้เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ฟิจิ เพื่อนำมาปรับใช้กับเกษตรกรรายย่อยของฟิจิ รวมทั้งสนใจการวิจัยพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งไทยยินดีให้ความช่วยเหลือในเรื่องดังกล่าว โดยทั้งสองประเทศจะเร่งจัดการประชุมคณะทำงานร่วมด้านการเกษตร และประชุมคณะทำงานร่วมด้านประมง ครั้งที่ 2 ภายในปี 2561 โดยฟิจิยินดีเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ณ สาธารณรัฐ ฟิจิ

[adrotate banner=”3″]

          นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงการขยายการส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยไทยได้ผลักดันให้ฟิจินำเข้าข้าว อาหารพร้อมรับประทาน อาหารกระป๋อง จากไทยเพิ่มมากขึ้น รวมถึงสินค้าสัตว์ปีก เนื่องจากฟิจิเป็นประเทศที่มีศักยภาพ ซึ่งในปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปฟิจิกว่า 8 แสนคนต่อปี รวมทั้งกระจายสินค้าต่อไปยังหมู่เกาะใกล้เคียง เพื่อจะได้มีการเชื่อมโยงระหว่างผลผลิตเกษตรของไทยกับตลาดในหมู่เกาะแปซิฟิก โดยในขณะนี้ฟิจิได้เปิดเที่ยวบินตรงระหว่างฟิจิและสิงคโปร์ จึงเป็นโอกาสที่ไทยและฟิจิจะขยายการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกันเพิ่มมากขึ้น

           ส่วนมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรไทย – ฟิจิ ปี 2560 รวม 472 ล้านบาท แบ่งเป็น ไทยส่งออก 261 ล้านบาท ไทยนำเข้า 210 ล้านบาท ไทยได้ดุล 51 ล้านบาท ซึ่งสินค้าเกษตรที่ไทยส่งออกไปฟิจิมากที่สุด ข้าว อาหารปรุงแต่งอื่นๆ เช่น เต้าหู้ ครีมเทียม ปลาทูน่าปรุงแต่ง น้ำตาลอื่นๆ ที่ได้จากอ้อยหรือหัวบีต สิ่งสกัด หัวเชื้อและสิ่งเข้มข้นของกาแฟ สตาร์ชทำจากมันสำปะหลัง ขณะที่สินค้าเกษตรที่ไทยนำเข้าจากฟิจิมากที่สุด ได้แก่ อาหารทะเล เช่น ปลาแอลบาคอร์หรือปลาทูนาครีบยาว แช่เย็นจนแข็ง ปลาทูน่าครีบเหลือง แช่เย็นจนแข็ง ปลาบิกอายทูนา แช่เย็นจนแข็งเป็นต้น