เปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล

  •  
  •  
  •  
  •  

ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ซ้ายสุด) พร้อมด้วย นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (กลาง) และ นายวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร (ขวาสุด) ทำพิธีเปิดศูนย์วิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุล (Molecular Sensory Science Center) เพื่อพัฒนางานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประสาทสัมผัสเชิงโมเลกุลของสารให้กลิ่นรสในอาหาร และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ พร้อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมี ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ฯ ณ อาคารมหาวชิรุณหิศ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้