นักบริหารธุรกิจการเกษตรแห่งปี 2018

  •  
  •  
  •  
  •  

             นายมนตรี บุญจรัส ประธานกรรมการชมรมเกษตรปลอดสารพิษ ภายใต้บริษัทไทยกรีน อะโกร จำกัด ได้รับรับรางวัลเกีรยติยศ นักบริหารดีเด่นแห่งปี (Executive Of The Year 2018) สาขาบริหารและพัฒนาธุรกิจการเกษตร ประจำปี 2561 จากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เพื่อยกย่องให้เป็นบุคคลต้นแบบด้านการเกษตร ที่ปลอดภัย ไร้สารพิษ แบบอย่างที่ดีต่อภาพการเกษตรและสังคม โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพฯ