กฟก.บุกกระทรวงเกษตรฯ

  •  
  •  
  •  
  •  

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาติให้ตัวแทนสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล ตัวแทนเกษตรกร ที่ขอเข้าพบ เพื่อร่วมหารือรับฟังปัญหาและเสนอข้อเรียกร้อง ก่อนจะทำหนังสือสัญญาข้อตกลง (mou) ร่วมกันเพื่อขยายกรอบระยะเวลามติ ครม. เรื่องปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้ง เกษตรกรสมาชิกที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนหนี้ ให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิการจัดการหนี้ ก่อนจะมีการเชิญสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้มาร่วมเจรจากับตัวแทนเกษตรกรในการแก้ไขปัญหาหนี้ (ในวันที่ 21 มี.ค.61)  ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์