หารือความร่วมมือด้านการเกษตร

  •  
  •  
  •  
  •  

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้อนรับนายอาห์เมด นูฮู บามัลลี (H.E. Mr. Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจำประเทศไทยเข้าพบ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่และหารือความร่วมมือด้านการเกษตร โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและการฝึกอบรม  รวมทั้งการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุนในสินค้าเกษตรระหว่างกัน ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ