“แม็คโคร”สนับสนุนฝึกอาชีพคนพิการ

  •  
  •  
  •  
  •  

จันทร์เพ็ญ  บำรุงไทย  ผู้จัดการทั่วไปแม็คโคร สาขานครราชสีมา บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )  เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนโครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ จำนวน 2,628,000บาทแก่ พล.ต.พันธ์พิศิษฐ์ทรรพวสุ เสนาธิการ กองทัพภาคที่ 2   และคุณปรีชา อินทรชาธร  จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา   เพื่อส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ให้แก่ผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ ณ อาคารสุรสัมมนาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  จังหวัดนครราชสีมา