สทส.ระดมมันสมองให้ความรู้ “Gene Editing ในการแก้ปัญหาโลกร้อน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร” เริ่ม 27 เม.ย.ยัน 9 มิ.ย. 66

  •  
  •  
  •  
  •  

ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต นายกสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ (สทส.) แจ้งว่า ท่ามกลางสถานการณ์การเปลี่ยนแลงของสภาพภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลต่อการให้เกิดภาวะโลกร้อน และกระทบต่อการภาคการเกษตรอันจะนำไปสู่การกระทบด้านความมั่งทางอาหารที่จะผลิตเพื่อป้อนให้ชาวโลก

ทางสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ซึ่งเป็นองค์ที่ไม่ได้แสวงหารผลกำไรได้มีการระดมผู้มีความรู้ทั้งนักวิาการ ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐรวม ผู้ปะกอบการเกษตร และตัวแทนเกษตรกรมาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ภายใต้หัวข้อง “Gene Editing ในการแก้ปัญหาโลกร้อน และสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ถ่ายทอดผ่าน Facebook Lite ของสมาคมฯ สนใจติดตามได้ เริ่มวีนที่ 27  เมษายน จนถึง 9มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 -10-30 น.