ซีพีเอฟ จับมือ NIA จัดประกวดนวัตกรรม “CPF INNO CONNECT 2019” เป็นครั้งแรก

  •  
  •  
  •  
  •  


สำนักนวัตกรรมซีพีเอฟ และหน่วยงานนวัตกรรมอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานประกวด “CPF INNO CONNECT 2019″รอบตัดสิน โดยมี นายเรวัติ หทัยสัตยพงศ์ รองกรรมการผู้จัดการบริหาร ธุรกิจอาหารสัตว์บก ซีพีเอฟ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลแก่ผู้แข่งขัน ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารเจียไต๋ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

สำหรับ CPF INNO CONNECT 2019 จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้คู่ค้าของบริษัทฯ ได้คิดค้นนวัตกรรมหรือวิธีการใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และร่วมกันพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศในการขับเคลื่อน Thailand 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ มีคู่ค้าเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 17 ราย รวม 22 โครงการ โดยเข้าอบรมหลักสูตร Design Thinking กับนวัตกรซีพีเอฟ และคัดเลือกจนเหลือ 8 โครงการ เพื่อประกวดรอบตัดสิน โดยมี คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 ท่าน ได้แก่ นายสิรพัฒน์ ชนะกุล นักส่งเสริมนวัตกรรมอาวุโส สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA นายกมล พงษ์ประยูร ผู้จัดการทั่วไปอาวุโสบริหารส่วนกลาง บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CP ALL และคณะผู้บริหารซีพีเอฟ ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1-3 จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล ตลอดจนการเข้าศึกษาดูงานที่ Alibaba Campus ประเทศจีน และการจดสิทธิบัตร

ส่วนผลงานที่ได้รางวัลชนะเลิศทั้ง 3 อันดับ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการจุลินทรีย์จาวปลวก แก้ปัญหาไก่ถ่ายเหลว จากแสงอุไรฟาร์ม รับรางวัล รวมมูลค่า 146,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โครงการเปลี่ยนถาดใส่ไข่พลาสติกสีดำ เป็นถาดไข่สีแดง จากฟาร์มชุนเซ้ง รับรางวัล รวมมูลค่า 136,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ Weight Estimation for Silo จากฟาร์มบิซ รับรางวัล รวมมูลค่า 126,000 บาท

รางวัลชมเชย รวม 5 รางวัล ได้แก่ โครงการศูนย์เรียนรู้ ด้านการจัดการฟาร์มสุกรพันธุ์ จากฟาร์มหมอต้น โครงการแพคเกจเปลี่ยน ตลาดเปลี่ยน จากวีระพงศ์ ฟาร์ม โครงการปรับความเร็วลเล้าคลอด จากฟาร์มเขาอ้อม โครงการจัดระบบน้ำผิวดิน สำหรับล้างโรงเรือนไก่ไข่ จากฟาร์มชุนเซ้ง และโครงการอ่างจุ่มเท้าอัจฉริยะ จากฟาร์มไก่ไข่เกาะแต้ว ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินสด 8,000 บาท รวมทั้งการจดสิทธิบัตร

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ