“ซินเจนทา” โชว์ความสำเร็จงานวิจัยใช้นวัตกรรมช่วยชาวนาเพิ่มผลผลิตได้ 15%

  •  
  •  
  •  
  •  

“ซินเจนทา” ประสบผลสำเร็จงานวิจัย ภายใต้โครงการเกษตรกรชาวนามืออาชีพ หลังจากทุ่มเทเวลาไปกว่า 2 ปี จนสามารถนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาให้ชาวนาได้อย่างเป็นรูปธรรม ชี้ช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้15% ขณะที่ต้นทุนลดลง ยืนยันทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการทำนาแบบเดิม หลังจากก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลการเกษตรยั่งยืนระดับโลกสาขา “ความร่วมมือจากฟาร์มสู่ตลาดผู้บริโภค” จาก The Alliance for Sustainable Agriculture ในประเทศสหรัฐอเมริกามาแล้ว

        นางสาววัชรีภรณ์ พันธุ์ภูมิพฤกษ์ หมอพืชและผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนธุรกิจ ซินเจนทา ประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กลุ่มธุรกิจซินเจนทาได้รับรางวัลการเกษตรยั่งยืนระดับโลกสาขา “ความร่วมมือจากฟาร์มสู่ตลาดผู้บริโภค” จาก The Alliance for Sustainable Agriculture ในประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการลดต้นทุนและพัฒนาเพิ่มผลผลิตข้าวให้เกษตรกร รวมทั้งการบริหารจัดการระบบเกษตรกรรม และพัฒนาห่วงโซ่อุตสาหกรรมการเกษตร  สำหรับซินเจนทาในประเทศไทยได้เริ่มงานวิจัยภายใต้โครงการเกษตรกรชาวนามืออาชีพ โดยฝ่ายวิจัยและพัฒนา มาตั้งแต่ปี 2560 จนกระทั่งประสบผลสำเร็จ โครงการนี้สามารถนำนวัตกรรมมาแก้ไขปัญหาให้ชาวนาได้อย่างเป็นรูปธรรม สามารถช่วยเกษตรกรเพิ่มผลผลิตได้15% ขณะที่ต้นทุนลดลงส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการทำนาแบบเดิม

        “โครงการนี้ ไม่ได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาอย่างยั่งยืนเพียงอย่างเดียว แต่เป็นหลักประกันให้อุตสาหกรรมอาหาร และภาคการเกษตรตลอดห่วงโซ่มีความยั่งยืน มีความมั่นคงด้านอาหาร เพราะเป็นการดูแลตั้งแต่เริ่มปลูก ให้ได้ผลผลิตที่แน่นอน สามารถป้อนวัตถุดิบเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารได้อย่างสม่ำเสมอ จะเห็นว่าเราดูแลใส่ใจเกษตรกร ด้วยการนำนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหา เราไม่ละเลยที่จะมีกระบวนการตรวจสอบความปลอดภัยในกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพ ปลอดภัยไม่เกินค่ามาตรฐานสารตกค้าง ก่อนที่จะส่งต่อผลผลิตของชาวนาเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ทั้งนี้ก็เพื่อความมั่นใจเรื่องอาหารปลอดภัยต่อผู้บริโภค ชาวนามีสุขภาพที่ดี มีความสุขมากขึ้น” นางสาววัชรีภรณ์ กล่าว

 

        ด้านนายดำรงศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า ซินเจนทาได้รับฟังปัญหาของชาวนามาตลอดเวลากับภาวะต้นทุนสูง ผลผลิตต่ำ รายได้ไม่เป็นตามที่คาดการณ์ ทางซินเจนทาจึงต้องทำงานวิจัยพัฒนาอย่างจริงจัง ทำแปลงทดสอบมากกว่าหนึ่งร้อยการทดลอง ในที่สุดประสบผลสำเร็จจากการทำ “โครงการเกษตรกรชาวนามืออาชีพ” เพื่อลดต้นทุนการผลิต และนำผลผลิตของชาวนาเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปเป็นข้าวอบกรอบ โดยซินเจนทา และพันธมิตรจากอุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ได้พัฒนาโปรแกรมการบริหารการปลูกข้าว การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่ตอบโจทย์เหมาะกับการนำไปแปรรูปเป็นข้าวอบกรอบ

        จากนั้นมีการจัดการระบบการปลูก การดูแลดิน การให้น้ำ การจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน การจัดการและวิเคราะห์สารตกค้าง และการใช้ปัจจัยการผลิต ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ย หรือสารอารักขาพืช อย่างถูกต้อง โครงการดังกล่าวนี้ ต้องใช้ระยะเวลาถึง 2 ปีตั้งแต่ปี 2560 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาทและสุพรรณบุรีจนมาประสบผลสำเร็จในปีนี้ มีกลุ่มเกษตรกรในโครงการ 300 รายคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 10,000 ไร่ และในอนาคต วางแผนขยายไปยังพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร สุโขทัย และอุตรดิตถ์อีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ