ดูให้เห็นจะจะ สุดไฮเทคแทรกเตอร์ยักษ์ติดแอร์พันธุ์นำเข้าจากญี่ปุ่น KUBOTA  “M 135 X”

  •  
  •  
  •  
  •  

ในระหว่างที่บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้นำเยาวชนที่ร่วมโครงการ “ KUBOTA Smart Farmer Camp” ปี 2562 ลงสนามปฏิบัตจริง ณ KUBOTA Farm อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นครั้งแรกที่สถานที่จัดกิจกรรมที่ KUBOTA Farm นั้น ก่อนเยาวชนซึ่งมีอายุระหว่าง 18 – 22 ปี  กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือมหาวิทยาลัยชั้นปีที่ 1 – 4 จะลงมือสู่ฐานปฏิบัติจริง ทางบริษัท สยามคูโบต้า  ได้มีการสาธิตด้านประสิทธิภาพ และสมรรถนะในการใช้งานของเครื่องจักรกลการเกษตรชนิดต่างๆให้ชมด้วย

ในบรรดาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ได้มาสาธิตในครั้งนี้ และสร้างความฮือฮา ให้กับเด็กๆเหล่านี้ รวมถึงสื่อมวลชนที่ไปร่วมงานคือ การสาธิตของแทรกเตอร์คูโบต้าขนาดใหญ่ติดแอร์ ขนาด 135 ที่ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ คือ KUBOTA รู่น “M 135 X” ที่มีความคล่องตัวสูง ขับเคลื่อนที่มีความเร็วสูง ทั้งเดินหน้า ถอยหลัง การเบรกกระทันหัน  เลี้ยวกลับในรัศมีวงแคบๆได้เพียง 3 เมตร เป็นต้น (ดูการสาธิตจริงในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ