ดีจีเอ ประกาศความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัล

  •  
  •  
  •  
  •  

ดีจีเอ ประกาศความพร้อมสู่รัฐบาลดิจิทัล จัดงานใหญ่ Digital Government Summit 2019 ภายใต้แนวคิด “3D”: D1 Digital, D2 DATA, D3 Design นำเสนอผลงานเกี่ยวกับบริการดิจิทัลจากภาครัฐ หวังให้ประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการต่างๆ

        สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ประกาศความพร้อมจัดงาน “Digital Government Summit 2019” เพื่อนำเสนอผลงานเกี่ยวกับบริการดิจิทัลจากภาครัฐ โดยคาดหวังให้ประชาชนรับทราบถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาบริการต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐผ่านการสัมผัสและทดลองใช้บริการดิจิทัลที่ทันสมัยได้จริงภายในงานภายใต้แนวคิด“3D” : D1 Digital , D2 DATA, D3 Designพร้อมโชว์ศักยภาพหลากหลายผลงานทางเทคโนโลยีเตรียมยกระดับสู่รัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ณ ลานอีเดน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด

       ทั้งนี้เพื่อเป็นการขยายการรับรู้ให้คลอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมตอกย้ำความสำเร็จในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้ง หน่วยงานราชการ ภาคเอชน และประชาชนทุกภาคส่วน DGA จึงได้เตรียมจัดงาน “Digital Government Summit 2019” ดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการ และมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ

        • ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี มาเป็นประธานเปิด การสัมมนา และกล่าวปาฐกถาพิเศษ “ภาครัฐไทยกับการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล”

       • การบรรยายในหัวข้อ “ก้าวต่อของ DGA ไปในปี 2562”โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

       • การบรรยายพิเศษจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจากประเทศเอสโตเนียDigital Government : Estonia case study โดย MR. Marten Kaevatsในฐานะ National Digital ประเทศเอสโตเนีย

       • การเปิดตัวบริการดิจิทัลภาครัฐ แอปพลิเคชันCITZENinfo

       • พิธีลงนาม“บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือหลักสูตรดิจิทัลภาครัฐระหว่างมหาวิทยาลัย และ TDGA”พร้อมจัดแสดงนิทรรศการ “DGA Village” คือการจำลองพื้นที่ของชุมชนเปิดสู่โลกแห่งเทคโนโลยีที่ใครก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ แบ่งเป็นห้องต่างๆ ภายในบ้าน ร้านขายของชำ ร้านกาแฟ เพื่อให้เห็นว่าต้องการให้เทคโนโลยีเข้าถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่จริงๆ โดยได้หยิบยกตัวอย่างการให้บริการจากหน่วยงานพันธมิตรกว่า 11 หน่วยงานมาจัดแสดงและให้บริการประชาชน อาทิ 

        กระทรวงสาธารณสุข กรมการปกครอง กรมการกงสุล กรมการขนส่ง กรมสรรพากร ก.พ.ร. ธนาคารแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย Nectec บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเพื่อให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเข้าใจได้ง่าย

       ในงาน Digital Government Summit 2019 จะเป็นอีกมิติหนึ่งในการสร้างความเชื่อมโยงประชาชนในประเทศไทยจุดประกายให้เกิดการนำดิจิทัลเข้ามาพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และก้าวสู่อนาคตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างยั่งยืน สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30 – 19.00 น. ณ ลานอีเดน ชั้น 1 ศูนย์การค้า Central World กรุงเทพฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ 50 ท่านแรกที่มาลงทะเบียนเข้าชมนิทรรศการรับหนังสือ Black Chain ภาครัฐภาษาไทยเล่มแรกฟรี !!

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ