“เครื่องคว้านเมล็ดเงาะ”สะดวก ไร้ฝีมือก็ทำได้

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย …ดลมนัส  กาเจ

        ท่ามกลางราคาผลผลิต “เงาะ” ที่กำลังตกต่ำอย่างต่อเนื่องติดต่อมาหลายปีแล้ว แม้จะมีการเพิ่มมูลค่าด้วยการแรรูปทำเป็นผลไม้ประป๋อง แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในการที่คว้านเลม็ดให้ออกจากเนื้อเงาะ ให้เหลือแต่เนื้อล้วนๆ เพื่อนำไปสู่กระบวนการแปรรูปนั้น ยังต้องใช้แรงงานคนที่มีฝีมอเท่านั้น

        ด้วยเหตุนี้ทำให้“คุรุวรรณ์  ภามาตย์”  วิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ (วิศวกรกการเกษตร 4)   ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตรได้คิดค้นและประดิษฐ์ “เครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะ” ล่าสุดได้เครื่องต้นแบบแล้ว แต่ยังไม่สมบูรณ์เพราะอัตราการผลิตยังเท่ากับแรงงานที่มีฝีมือ 1 คนเท่านั้นคือ 1 ชั่วโมงจะคว้านเนื้อเงาะได้ 4 กก.ข้อดีเพียงให้คนไร้ฝีมือในการคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะทำงานได้โดยไม่ต้องรอคนมีฝีมืออีกต่อไป ซึ่งจากการค้นพบในครั้งนี้ จะนำไปสู่การต่อยอด และพัฒนาให้มีอัตราการผลิตที่เร็วเพิ่มขึ้น คาดว่าคงจะได้เครื่องต้นที่สูมบูรณ์ได้อีกประมาณ 1 ปีข้างหน้า

[adrotate banner=”3″]

         ส่วนเครื่องคว้านเมล็ดออกจากเนื้อเงาะ จะใช้อย่างไร ทำงานด้วยระบบอย่างไร โปรดติดตามในคลิป หรือถ้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี 27 ม. 1 ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000  โทร.039-451-222