ถูกระดมแผนรับมือฝนตกหนัก 3 จังหวัดชายแดนใต้ -ปรับแผนระบายน้ำเขื่อนบางลาง-เขื่อนปัตตานี

  •  
  •  
  •  
  •  

“พลเอก ประวิตร” สั่ง “ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช.” ระดมแผนรับมือฝนตกหนักในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เร่งวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก เตรียมปรับแผนบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลาง-เขื่อนปัตตานีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ พร้อมเปิดไลน์ OpenChat เพื่อการสื่อสารสองทาง เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ฯ และเครือข่าย แจ้งข่าวสารและรายงานสถานการณ์น้ำได้ตลอด 24 ชม.    

    วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564  นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้ ครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมน้อมกล้า อาคารอำนวยการ ศอ.บต. จังหวัดยะลา ว่า การประชุมวันนี้เพื่อหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ภาคใต้ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตามที่ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. ได้ติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

    ทั้งนี้คาดว่าจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ดังกล่าว ช่วงระหว่างวันที่  28 พ.ย.–ต้นเดือน ธ.ค. 64 จากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและหย่อมความกดอากาศต่ำ ซึ่งส่งผลให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์น้ำหลากและส่งผลกระทบกับประชาชนได้ ขณะเดียวกัน ยังต้องติดตามเฝ้าระวังคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยที่จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ระดับน้ำทะเลหนุนสูงและล้นตลิ่งเข้าสู่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณปากแม่น้ำได้เช่นกัน

    อย่างไรก็ตามจากการรายงานสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่า ในพื้นที่ภาคใต้จะยังมีฝนตกหนักและหนักมากอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน ธ.ค. 64 ต้นไป ซึ่ง กอนช.จะยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ที่ประชุมได้สรุปแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์ฯ น้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. และ ศอ.บต. ที่จะบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการบริหารจัดการน้ำในการติดตาม เฝ้าระวัง ประเมิน วิเคราะห์สถานการณ์น้ำ แนวโน้มการคาดการณ์  การเตรียมพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ และแผนการรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

     รวมทั้งหารือแนวทางการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง และคาดการณ์ว่ามีความเสี่ยงล้นอ่างเก็บน้ำ ดยเฉพาะเขื่อนบางลางและเขื่อนปัตตานีให้สอดคล้องกับปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ด้วย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำล้นทางระบายน้ำ กระทบพื้นที่ด้านท้ายน้ำ ซึ่ง พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ กอนช. ได้เน้นย้ำทุกหน่วยงานเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่าอย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุอย่างรัดกุม เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สามารถให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที และกำชับให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

       นอกจากนี้ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ กอนช. ยังได้เปิดกลุ่มไลน์ ที่เชื่อมโยงหน่วยงานเกี่ยวข้องผ่านกลไกของคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัด โดยมีทั้งข้อมูลสถานการณ์น้ำ การประเมินพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ประกาศแจ้งเตือนต่างๆ เพื่อแจ้งไปยังอำเภอ ท้องถิ่น ประชาชน และหน่วยงานในพื้นที่ได้โดยตรง ซึ่งนอกจากจะเป็นส่งผ่านข้อมูลข่าวสารแล้ว ยังเป็นการติดตามผลการวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย และเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการลดผลกระทบให้ประชาชนได้โดยเร็ว

     ขณะเดียวกัน ภาคประชาชนยังสามารถแจ้งข้อมูลพื้นที่ประสบภัย การขอรับการช่วยเหลือได้ทันที ทั้งการแจ้งจุดประสบภัย ภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบันมายังกลุ่มไลน์นี้ เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและเชื่อมโยงข้อมูลในการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย.