เจ้าพระยาจ่อล้น “เฉลิมชัย” เตือนประชาชนสองฝากฝั่งให้เก็บของไว้ที่สูง

  •  
  •  
  •  
  •  

“เฉลิมชัย” นำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูง หากเกิดน้ำล้นตลิ่ง พร้อมกำชับกรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด และบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพ

        ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำ บริเวณ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยได้มอบหมายให้กรมชลประทานเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำ ทั้งสองฝั่งของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งมีชุมชนและประชาชนอาศัพอยู่ตลอดแนว

       ดร.เฉลิมชัย กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ รวมถึงได้มีการเพิ่มการระบายน้ำจากท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีปริมาณสูงขึ้น จึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงให้ยกสิ่งของขึ้นที่สูง หากเกิดน้ำล้นตลิ่ง

      อย่างไรก็ตาม ได้มอบหมายกรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ เตรียมพร้อมด้านเครื่องจักร เครื่องมือ และเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงให้สามารถปฏิบัติงานได้ทันที รวมถึงได้ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับประชาชนให้ได้มากที่สุด

        ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่โครงการชลประทานใกล้บ้าน หรือโทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา