คึกคัก!!ฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 เพิ่ง 4 วันฉลุยกว่า 1.6 หมื่นคน คาดสิ้นปีได้ 2.4 แสนโดส

  •  
  •  
  •  
  •  

                                   ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์

ผ่านไปแล้ว 4 วัน “ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถฉีคซีนให้แล้ว 16,707 คน รายวันเฉลี่ยวันกว่า 5,000 คน เป้าหมายที่กลุ่มบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของ มก.เอง สถาบันการศึกษาอื่นๆ หน่วยงานรัฐ เอกชน และประชนชนในละแวกใกล้เคียง คาดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 จะสามารถฉีดวัคซีนได้ 2.4 แสนโดส

     ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เปิดบริการฉีดวัคซีนมาแล้ว 4 วันคือวันที่ 7 ,9 ,11, 12 มิ.ย. 64 มีผู้ฉีดวัคซีนไปแล้ว 16,707 คน รายวันเฉลี่ยฉีดวัคซีนได้ 5,000 คน โดยรายงานยอดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ณ ช่วงเวลาประมาณ 18.30 น. ฉีดวัคซีนไปแล้ว
5, 666 คน

      สำหรับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มีเป้าหมายในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มบุคลากร นิสิต นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถาบันการศึกษาอื่นๆ ที่อยู่ในละแวกใกล้เคียง รวมถึงหน่วยงานและชุมชนโดยรอบ ในระยะถัดไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 จะเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ด้วย โดยคาดว่าเมื่อถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2564 จะสามารถฉีดวัคซีนรวม 2.4 แสนโดส เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในประเทศไทยตามวาระแห่งชาติโดยเร็ว

      ดร.จงรัก กล่าวอีกว่า  การให้บริการของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องมาจากมี ระบบการฉีดวัคซีนภาคสนามที่พัฒนาโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อีกทั้งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย Application CRA CARE นำมาใช้นำร่องที่ศูนย์แห่งนี้ เป็นรูปแบบใหม่ที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ร่วมกันพัฒนากับศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) โดยใช้ Tablet และ Card Reader ในการลงทะเบียนและบริหารจัดการข้อมูลและให้คนรับวัคซีนนั่งอยู่กับที่ตั้งแต่เริ่มต้นลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน วัดความดัน ฉีดวัคซีน และเฝ้าระวังอาการหลังฉีดจนเสร็จโดยไม่ต้องเดินไปตามจุดต่าง ๆ

       ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ พยาบาล และแพทย์จะเป็นผู้ที่เดินให้บริการแก่ผู้ที่มารับวัคซีนเอง ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะช่วยประหยัดทรัพยากรบุคคล และแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ได้มาก สร้างความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้มาฉีดวัคซีน โดยเฉลี่ยแล้วใช้เวลาที่จฺุดฉีดวัคซีนนี้ 35-40 นาที ต่อคน” ดร.จงรัก กล่าว   

       ด้านนายมนตรี ตรีชารี อุปนายก สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสำนักงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการบริการฉีดวัคซีน ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19  ภายใน มก.บางเขน เมื่อวันที่ 12 มิถุนาบย 2564 กล่าวว่า ทาง มก.และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดระเบียบการบริหารเวลาสำหรับผู้ที่ไปใช้บริการรับฉีดวัคซีนเป็นอย่างดีเลิศ ทุกขั้นตอนเป็นระเบียบ และลงตัวเป็นอย่างดี มีการนัดเวลาที่ชัดเจน บริหารเวลาได้ลงตัวอย่างเหมาะสมทำให้สะดวก รวดเร็วมาก ทั้งที่มีผู้คนไปใช้บริการตั้งแต่จำนวนมากกว่าครึ่งหมื่นคน แต่ทุกอย่างลงตัวตั้งแต่เริ่มของการลงทะเบียนประวัติ รอคิว ปรึกษาแพทย์กรณีมีโรคประจำตัว รอวัดความโลหิต จนถึงการบริการฉีดวัคซีน และรอดูอาการอีกครึ่งชั่วโมงใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงเศาๆเท่านั้น

ข่าวโดย… ผกามาศ ธนพัฒนพงศ์