ลุยสุดๆเร่งกำจัดผักตบชวาในเจ้าพระยา รับมือฤดูฝนนี้

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

 

      ปัจจุบัน “ผักตบชวา” กลายเป็นปัญหาใหญ่ประดับประเทศที่ขวางทางเดินของน้ำ โดยเฉพาะในฤดูกาลน้ำไหลหลากส่งให้เกิดน้ำท่วมและยังมีปัญหาอื่นๆตามมาอีกด้วย สำหรับในปีนี้รัฐบาลมีนโยบายที่จะต้องกำจัดผักตบชวาตามแหล่งน้ำต่างๆคาดว่ามีปริมาณ กว่า 2,792,688 ตัน  โดยเฉพาะในภาคกลางมีมากที่สุด

       ตามข้อมูลในส่วนของกรมชลประทาน ระบุว่า ในปี 2563 ที่ผ่านมา กรมชลประทานได้กำจัดผักตบชวากว่า 2,749,774 ตัน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่ แม่น้ำท่าจีน บริเวณเหนือประตูระบายน้ำ (ปตร.) โพธิ์พระยา ถึง ปตร.พลเทพ ระยะทางยาว 120 กิโลเมตร, แม่น้ำน้อย บริเวณเหนือ ปตร.ผักไห่ ถึง ปตร.บรมธาตุ ระยะทางยาว 120 กิโลเมตร, แม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระรามหก ถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระยะทางยาว 108 กิโลเมตร, และแม่น้ำบางปะกง ระยะทางยาว 262 กิโลเมตร ในส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมชลประทาน มีแผนในการกำจัดวัชพืชกว่า 2,792,688 ตัน พื้นที่ดำเนินการประมาณ 20,387 ไร่ กำจัดวัชพืช 330 รายการ ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ 22 ลุ่มน้ำ

       สำหรับแม่งานหลักในการกำจัดผักตบชวาของกรมชลประทานนั้นคือสำนักเครื่องจักรกล กรมชลประทาน ได้ Kick off งานกำจัดวัชพืชลุ่มน้ำภาคกลางฤดูกาลปี 2564 เริมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้ นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม ผู้อำนวยการสำนักเครื่องจักรกล บอกว่า ทางสำนักเครื่องจักรกลได้ได้ส่งเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เรือกำจัดวัชพืช รถแบ๊คโฮลงโป๊ะ รถขุดทั้งชนิดแขนยาวและแขนมาตรฐาน รถเทลเลอร์ รถบรรทุก และเครื่องมืออื่นๆ ที่ต้องใช้งาน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสำนักเครื่องจักรกลเข้าเก็บวัชพืชในพื้นที่ภาคกลางตามแผนที่กรมชลประทานวางไว้โดยจะเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอื่นๆ ให้แล้วเสร็จให้เร็วที่สุดก่อนถึงหน้าฝนนี้

    นายสุพิศ บอกอีว่า ในปี 2564 กรมชลประทานมอบหมายให้สำนักเครื่องจักรกล ดำเนินการเก็บผักตบชวาและวัชพืชต่างๆ ปริมาณทั้งสิ้น 2,216,155 ตัน และล่าสุดสำนักเครื่องจักรกลนำโดยนายสุพิศ ลงพื้นที่ติดตามในการกำจัดผักตบชวาในส่วนของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณประตูระบายน้ำบรมธาตุ ปากแม่น้ำน้อน้อย อ.เมือง จ.ชัยนาท ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานชลประทานที่ 12 หากรวมพื้นที่บริเวณนี้ที่เป็นความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 9 ,10 ด้วย ปริมาณวัชพืชส่วนใหญ่เป็นผักตบถึง 742,209 ตัน

    อย่างไรก็ตาม โดยภาพรวมแล้วนายสุพิศ ยอมรับว่าปัจจุบันเครื่องมือต่างๆที่ใช้ในการกำจัดวัชพืชไม่เพียงพอ อย่างที่ใช้ในภาคกลางมีเพียงชลประทานที่ 9 ,10 และ 12 มีเพียง 26 ชุดเท่านั้น แต่ปัจจุบันทางสำนักงานเครื่องจักรกลของกรมชลประทานได้ออกแบบพัฒนาเรือนวัตกรรมกำจัดวัชพืชขนาดเล็กมาใช้งานด้วย เป็นเรือกำจัดวิชพืชที่เหมาะกับคลองขนาดเล็ก แต่ยังมีปริมาณน้อย ทั้งประเทศมีเพียง 172 ลำเท่านั้น หากได้ 1,000 ลำมั่นใจว่าจะช่วยงานได้คล่องและเพียงพอโดยเฉพาะในคชอลที่เป็นซอกซอยเป็นต้น (รายละเอียดในคลิบ)