คลอดแล้ว!! “คนไทยไม่ทิ้งกันภาค 2″ เกษตรกร-กลุ่มอาชีพอิสระ-แรงงานนอกระบบได้คนละ 7,000 บาท

  •  
  •  
  •  
  •  

                                        พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มติ ครม.เห็นชอบ โครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกันภาค 2″  ช่วยเหลือเงินเยียวยากลุ่มอาชีพอิสระ แรงงานนอกระบบ รวมถึงเกษตรกรด้วย  รายละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ขณะที่การจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 นายกฯยืนยันทั่วถึงทุกคน

     วันที่ 12 มกราคม 2564 พลเอก.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.เห็นชอบให้ช่วยเหลือเงินเยียวยา”กลุ่มอาชีพอิสระ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ ที่กระทบจากโควิด-19  รายละ 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือน ลดค่าใช้จ่ายประชาชนน้ำ-ไฟฟรี 2 เดือน 50 หน่วยแรก เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านมือถือ เตรียมเปิดสิทธิเพิ่ม 1 ล้านสิทธิ ลงทะเบียนคนละครึ่งปลายเดือนมกราคม 2564 นี้

     นอกจากนี้มีรายงานแจ้งว่า มีการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรด้วยรายละ 3,500 บาท ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือนเช่น ร่วมกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และอาชีพอิสระด้วย

      พลเอก ประยุทธ์ ยังกล่าวถึง ความคืบหน้าในการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ด้วยว่า กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดทำแผนงานสร้างความรับรู้ให้แก่ประชาชน แผนการกระจายวัคซีน การขนส่งวัคซีนไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล สถานพยาบาลต่าง ๆ โดยวัคซีนโควิด-19 จะต้องทั่วถึงและเพียงพอ ยืนยันว่าประชาชนทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งจะมีการทยอยฉีดวัคซีนตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลประชาชนซึ่งถือว่ามีความเสี่ยง

       ทั้งนี้ ยังเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถนำเข้าวัคซีนได้จากต่างประเทศ แต่ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ยังกำชับให้มีการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด – 19 อาทิ หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ให้เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึงโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อจำนวนมากและในกลุ่มผู้มีกำลังซื้อน้อยด้วย (ที่มา : ข่าวทำเนียบรัฐบาล)