ชู “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”ใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พ.ย.63

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 พร้อมจัดจัดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ

      เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563  ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 พร้อมด้วย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตร และสหกรณ์คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้แทนส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งอาสาสมัครฝนหลวง เข้าร่วมในพิธีถวายราชสักการะองค์พระบิดาแห่งฝนหลวง ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

                                            เฉลิมชัย ศรีอ่อน

   เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ในฐานะที่ทรงเป็น “พระบิดาแห่งฝนหลวง” และกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝนจนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวง ช่วยขจัดความทุกข์ยากให้แก่พสกนิกรที่ประสบภัยแล้ง และเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ซึ่งได้จารึกไว้เป็นวันสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อให้ประชาชน เยาวชน ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวง อันเป็นมรดกสำคัญของประเทศในการช่วยเหลือประชาชนมาตลอดระยะเวลา 65 ปี

   ด้านนายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งได้มีพิธีเปิดนิทรรศการไปเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริฝนหลวงผ่านเรื่องเล่าพร้อม QR Code และมีการฉายภาพยนตร์ในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง

 
    การจัดนิทรรศการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานร่วมบูรณาการ อาทิ กองทัพอากาศ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (สสน.) ทั้งนี้ ตลอดการจัดงานยังมีการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายกว่า 60 ร้านค้า เป็นผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ซึ่งมีทั้งผัก ผลไม้ อาหารสด และอาหารแปรรูปทางการเกษตรมาจำหน่ายให้ประชาชนในราคาประหยัด อาทิ ก้อนจุลินทรีย์จากมูลไส้เดือน วุ้นทุเรียน เครื่องสำอางจากนมแพะ น้ำพริกและเห็ดแปรรูป แชมพูสมุนไพร ผ้าทอ เครื่องเงิน เป็นต้น รวมทั้งยังมีกิจกรรมการสาธิตเสริมสร้างอาชีพจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาทิ สาธิตการทำอาหารแปรรูปจากปลานิล โดยกรมประมง การประดิษฐ์พัดเดคูพาจ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การสาวไหมและแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากหม่อนไหมพร้อมบริการแจกต้นหม่อนไหมผลสด โดยกรมหม่อนไหม นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง อีกด้วย