กรมชลฯ สั่งเตรียมพร้อมรับมือ “นังกา” ช่วง 14-16 ต.ค. ย้ำจับตาลุ่มน้ำชี-มูล เป็นกรณีพิเศษ

  •  
  •  
  •  
  •  
กรมชลประทาน เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถกรับมือ พายุ “นังกา” ทำให้ฝนถล่มตะวันออกและอีสานตอนบน พร้อมกำชับชลประทานที่ 6-7  และโครงการชลประทานที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชี-มูล เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
 
   วันที่ 14 ตุลาคม 2563) ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมรับมือพายุ “นังกา” พร้อมติดตามสถานการณ์การช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วประเทศ โดยมี นายธีระพล ตั๊งสมบุญ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา นายอดิศร จำปาทอง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา นายเลอบุญ อุดมทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์ นายธวัชชัย ไตรวารี หัวหน้าฝ่ายประมวลและวิเคราะห์สถานกาณ์น้ำ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมSWOC อาคาร99ปี ม.ล.ชูชาติ กำภู กรมชลประทาน ถนนสามเสน
     ดร.ทวีศักดิ์ กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุ “นังกา” ในช่วงวันที่ 14-16 ตุลาคม 2563 จะส่งผลให้มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จึงได้สั่งการให้ สำนักงานชลประทานที่ 6-7 รวมทั้งโครงการชลประทานที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้ำชี-มูล เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด พร้อมปฏิบัติตามข้อสั่งการในการรับมือสถานการณ์น้ำหลาก ด้วยการกำหนดพื้นที่เสี่ยง กำหนดเจ้าหน้าที่ในการรับผิดชอบและประสานงาน กำหนดเครื่องจักรเครื่องมือเข้าประจำจุดเสี่ยงต่างๆ
    นอกจากนี้ให้พิจารณาพร่องน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดและเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อน เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นจากสถานการณ์พายุ ตลอดจนตรวจสอบอาคารชลประทานให้มั่นคง แข็งแรง สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อให้การระบายน้ำทำได้ดีหากเกิดเหตุอุทกภัย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ