เครือข่ายพลังงานชุมชนสุดทนข่าวลือ ออกแถลงการณ์  หนุน “น้าสน” คุมพลังงานต่อ

  •  
  •  
  •  
  •  

เครือข่ายพลังงานชุมชน ออกแถลงการณ์ สนับสนุนเสนาบดีเจ้าโปรเจกท์ “สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์” ให้อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานต่อไป ระบุ 4 เหตุผล 4 ผลงานที่ต้องสานต่อ เผยตั้งแต่สถาปนากระทรวงนี้ขึ้นมา มีแต่ “น้าสน” ที่สร้างผลงานเด่นชัด ที่นำนโยบายพลังงาน นำไปสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและเกษตรกรให้อยู่ดี กินดีอย่างชัดเจน เจ้าตัวโพสต์ทวิตฯ” New Normal ของผม คือ เว้นระยะห่างเกมการเมือง แต่จะใกล้ชิดประชาชน ก้มหน้าก้มตาแก้ความเดือดร้อน”  

      หลังจากที่ได้มีกระแสข่าวค่อนข้างบ่อยครั้งถึงกรณีมีกระแสข่าวว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ ทำให้แก่นนำเกษตรกรหลายกลุ่มเริ่มมีการเคลื่อนไหว และวิพากษ์วิจารย์ในลักษณะที่ไม่เห็นด้วย เนื่องจากในยุคที่นายสนธิรัตน์ ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สร้างผลงานที่ชัดเจน และเกี่ยวเนื่องกับความเป็นอยู่ของคนในชุมชน โดยเฉพาะภาคเกษตร ที่เกษตรกรได้รับประโยชน์ค่อนชัดเจน ที่เที่ห็นชัดเจนคือการขับเคลื่อนนโยบายพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือกทั้งขับเคลื่อนนโยบายไบโอดีเซล ที่ทำให้ราคาปาล์มน้ำขยับขึ้น  โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก 700 เมกะวัตต์ที่จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นในชุมชน และเกษตรกรจะได้ประโยชน์จากการปลูกพืชพลังงาน และพืชพลังที่เหลือใช้ รวมถึงโครงการที่นำงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 5,600 ล้านบาท นำไปให้เกิดประโยชน์ในภาคการเกษตรในชุมชนอย่างแท้จริง

        ล่าสุดเครือข่ายพลังงานชุมชน ได้ออกแถลงการณ์แสดงความไม่เห็นด้วย มีเนื้อดังนี้คือ1.นโยบายด้านพลังงานของท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เป็นนโยบายพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในชุมชนได้รับประโยชน์, 2.นโยบายEnergy for Al lพลังงานเป็นของทุกคนเป็นนโยบายที่ดีทั้งโรงไฟฟ้าชุมชนที่ให้วิสาหกิจชุมชน200 ครัวเรือนถือหุ้น ทั้งโครงการโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตร พลังงานชุมชนอื่นๆได้มีส่วนร่วมและรับประโยชน์,

3.นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเป็นนโยบายพลังงานเพื่อประชาชนสร้างรายได้ให้ชุมชน ลดความเหลื้อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งตั้งแต่ได้สถาปนาเป็นกระทรวงพลังงานขึ้นมา มีรัฐมนตรีว่าการฯมาแล้วหลายท่าน ยังไม่เคยเห็นว่ามีนโยบาย ที่ตอบสนองกับประชาชนคนรากหญ้า เห็นมีครั้งนี้ที่มีนโยบายดี ตอบสนองรากหญ้าชัดเจน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างเศรษฐกิจชุมชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำได้

4.ในนามเครือข่ายพลังงานชุมชนขอสนับสนุนให้นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ได้เดินหน้าโครงการให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

             ด้วยจิตคารวะ

        ลงชื่อ นายสมาน มานะกิจ ผู้ประสานงานเครือข่ายพลังงานชุมชน

        นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ประธานศูนย์ข้าวชาวนา ตำบลสาวะถี ขอนแก่น

            พร้อมกันนี้ได้เขียนบทกลอนมอบให้ นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานด้วย มีหัวข้อว่า “พลังงานพลังใจ”

            อย่าท้อแท้ แม้เหนื่อยหน่าย หายใจอยู่
       จงยิ้มสู้ อย่างคนกล้า พญาหงส์
       สนธิรัตน์ สนธิ จิร วงศ์
       ยืนโบกธง ความหวัง พลังงาน

            เอาความจริง ความดี เป็นที่ตั้ง
      ทุกพลัง มวลชน ร่วมสืบสาน
      มอบดอกไม้ ล้านดอก ดอกไม้บาน
      เชิดชู อุดมการณ์ energy for all

          ในวันเดียวกัน นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงค์ โพสต์ในทวิตเตอร์ มีข้อความว่า “ฐานวิถีชีวิตใหม่ของผม หรือ New Normal ของผม คือ เว้นระยะห่างเกมการเมือง แต่จะใกล้ชิดประชาชน ก้มหน้าก้มตาแก้ความเดือดร้อน เพิ่มเงินในประเป๋าของประชาชนตามนโยบายกระทรวงพลังงาน เช่น โรงๆฟฟ้าชุมชน พลังสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ น้ำมัน B10 ช่วยแก้ปัญหาราคาปาล์มน้ำมัน และลดค่าไฟ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ