มก. ระดมสมองนักวิจัยทั่วโลก ถก “ใช้ประโยชน์จากมด-การจัดการมดในยุคดิจิทัล”

  •  
  •  
  •  
  •  

                                                                   ภาพ: สำนักข่าวอิศรา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก “World Ant Forum Bangkok,2019” และเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ ANeT ครั้งที่ 12 ระดมสมองนักวิจัยมดจากทั่วโลก ประยุกต์การใช้ประโยชน์จากมดและการจัดการมดในยุคดิจิทัล ระหว่าง วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 นี้

         รศ.ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา ประธานคณะกรรมการจัดการประชุม ANeT หรือการประชุมเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า พิพิธภัณฑ์มด (Ant Museum) และภาควิชาชีววิทยาป่าไม้  คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมมดโลก (World Ant Forum Bangkok,2019) และการประชุมเครือข่ายการศึกษามดนานาชาติ (ANeT) ครั้งที่ 12  ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ระหว่างวันที่ 11- 15 พฤศจิกายน 2562

         วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยมดจากทั่วโลก รวมถึงนักวิจัยกลุ่มอื่นๆ และภาคเอกชน ตลอดจนเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยมดในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากมดและการจัดการมดสืบไป

       พิธีเปิดการประชุมวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมจงรัก ปรีชานนท์ ชั้น 2 ตึกวนศาสตร์ 72 ปี คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย  ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ภายในงานพบกับการจัดแสดงสุดยอด…นวัตกรรมมด (Ant Innovation 4.0)ประกอบด้วย 1.นวัตกรรมการกำจัดมด (Ant pest management innovation) ถือเป็นครั้งแรกของการประชุมฯ ที่มีภาคเอกชนเข้าร่วมจัดแสดง,2. นวัตกรรมการป้องกันมด (Green ant control innovation; AntPad) ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ,3. นวัตกรรมมดกินได้ (Edible ant innovation) เทคนิคการเลี้ยงและหลากหลายเมนู,ไข่มดแดง,4. นวัตกรรมเลี้ยงมด (Ant pet innovation) การออกแบบการเลี้ยงมดที่หลากหลาย, และ5. นวัตกรรมบอร์ดเกมมด (Ant board game innovation) พร้อมร่วมทดลองการเล่น

        นอกจากนี้ยังมีความพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้  การจัดอบรมการจัดจำแนกมด (Ant Course) โดยนักมดที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นโอกาสดีมากสำหรับผู้ที่สนใจอยากเรียนรู้เรื่องมด (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562),การลอยกระทงมด (Ant Kra Tong) ในงานลอยกระทง (Loy Kra Tong Festival) จำนวน100 กระทง ณ หน้าหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 21.00น. จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจริยธรรมให้แก่เยาวชนในด้านการทำงานเป็นทีมของมด ครอบครัวมดที่อยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่น และใช้วัสดุกระทงและมดที่ทำมาจากธรรมชาติ ,. การเยี่ยมชม Ant Collection ที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระราม 9 สุดยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการ) (วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562)

       ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม ระหว่างวันที่ 11- 15 พ.ย. 62 และชมนวัตกรรมมด 4.0 ได้ในระหว่างวันที่ 11 -12 พ.ย.62 ณ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รศ.ดร.ดชา วิวัฒน์วิทยา โทร. 091-8812050

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ