“อลงกรณ์” สั่งตั้งคณะกรรมการ-อนุฯ แก้ปัญหาชาวบ้านได้รับผลกระทบจากสร้าง 3 เขื่อนที่อีสาน

  •  
  •  
  •  
  •  

“อลงกรณ์” สั่งตั้งคณะกรรมการ-อนุกรรม แก้ปัญหาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้าง 3 เขื่อน “ร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี”  ให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม 2562 นี้ ก่อนจะลงพื้นที่เอง เพื่อแนวทางแก้ปัญหาในเดือนถัดไป

          นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับและรับฟังปัญหาจากตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร เขื่อนธาตุน้อย ลุ่มน้ำชี โดยมี นายสุธัญญ์ ฤทธิขาบ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน (สกร.) และผู้แทนจากกรมชลประทานร่วมหารือด้วยเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

         นายอลงกรณ์ กล่าวว่า หลังจากรับฟังปัญหาจากชาวบ้านมาพบในครั้งนี้ ทำให้ทราบว่า เป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน เกษตรกรมีความเดือดร้อนจากผลกระทบเป็นจำนวนมาก จึงสั่งการให้ตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ เพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วน โดยให้มีกรรมการร่วมทั้งสองฝ่าย

         “ผมจะเร่งรัดให้การจัดตั้งกรรมการและอนุกรรมการให้เสร็จสิ้นภายในเดือนนี้ และจะลงพื้นที่ไปแก้ปัญหาในเดือนพฤศจิกายน เพื่อจะได้ไปเห็นสภาพพื้นที่ และไม่ต้องให้ชาวบ้านเดือนร้อนต้องเสียเวลา เสียค่าใช้จ่ายมาที่กระทรวงฯ นอกจากนี้แล้ว ทางท่านเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตาและสหกรณ์ ยังมีดำริ ให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับกระทรวงด้วย เพื่อแก้ไขให้เกษตรกร และให้รายงานตรงถึงรัฐมนตรีในทันที” ” นายอลงกาณ์ กล่าว

       รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการตั้งคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในระดับกระทรวงนั้นจะทำให้แก้ปัญหาได้รวดเร็วขึ้น โดยคณะกรรมการชุดนี้ จะตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่มุ่งเน้นไปที่กลุ่มปัญหาโดยตรงมิใช่มุ่งเน้นเป็นกลุ่มพื้นที่เช่นในอดีต

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ