สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มฯไม่แฮบปีนำเงินภาษีมาประกันราคา ขอเพียงอย่าแบน”พาราควอต”

  •  
  •  
  •  
  •  


สมาพันธ์ชาวสวนปาล์มฯ ร่วมสมาคมเกษตรปลอดภัย บุกกระทรวงพาณิชย์พบรัฐมนตรีว่าการฯ”จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์” วอนให้ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันแบบอย่างยั่งยืน ย้ำไม่ต้องเอาภาษีประชาชนมามาประกันราคา ขอเพียงกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรฯทำงานร่วมกัน อย่าแบนสาร “พาราควอต” ชี้จะทำให้ต้นทุนสูง ย้ำะยังมีความจำเป็นภาคเกษตรกรรมของชาวสวนปาล์ม ซัดภาครัฐ- NGO อย่ามาสั่งให้ซ้ายหันขวาหัน ยืนยันเกษตรกรมีสิทธิ์ที่เลือกทางเดินเอง ระบุไม่ใช่หนูทดลองที่จะให้ใช้สารเคมีชนิดอื่น

         นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ทางสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย พร้อมตัวแทนสมาคมเกษตรปลอดภัย ไปพบนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อชี้แจงว่า ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดจ่ายเงินชดเชยประกันรายได้ราคาปาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ 4 บาท มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยรับเงินส่วนต่างจากราคาประกันและราคาตลาด ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ไร่ โดยส่วนตัวแล้ว ไม่อยากให้รัฐนำภาษีประชาชนมาใช้ อยากให้วางแผนช่วยเหลืออย่างยั่งยืน เบื้องต้นมีหลายมาตรการออกมาสนับสนุน เพื่อลดการใช้ภาษีประชาชน คาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมในต้นปีหน้า แต่มาตรการดังกล่าว อาจไม่สำเร็จได้ เนื่องจากต้นทุนการผลิตกำลังจะเพิ่มขึ้นจากปัญหาการแบนสารเคมี จึงอยากให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการณ์ความร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประเทศสูงสุด

         ปัจจุบัน มีองค์กรออกมาเสนอให้ใช้สารทดแทน ที่เกษตรกรใช้อยู่ และราคาถูก โดยไม่เคยลงมือทำเกษตรมาก่อน เกษตรกรไม่ใช่หนูทดลองที่ภาครัฐ และ NGO หรือผู้ขายจะเข้ามาสั่งให้ซ้ายหันขวาหันแล้ว ขอย้ำว่าเกษตรกรต้องทำตามเกษตรกรขอ ทำในสิ่งที่เกษตรกรเป็นคนเลือกเองว่า จะใช้อะไร สารตัวไหน มีอะไรมาทดแทนได้จริงหรือไม่ ปลอดภัยจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรกลุ่มปาล์มน้ำมัน ขอให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการวัตถุอันตรายและข้าราชการทุกคน ในการยืนยันมติจำกัดการใช้ 3 สารเคมี พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพรีฟอส รวมทั้งสนับสนุนให้เกษตรเพาะปลูกตามมาตรฐาน GAP ใช้สารเคมีได้อย่างถูกต้องตามข้อปฏิบัติกรมวิชาการเกษตร ซึ่งถือเป็นแนวทางที่เหมาะสมที่สุด นอกจากนี้ เกษตรชาวสวนปาล์มในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีหลายร้อยครอบครัว คิดเป็น 100% ได้เข้าร่วมอบรมและสอบเพื่อรับใบอนุญาตใช้สารเคมี ตามมาตรการจำกัดการใช้ที่ได้กำหนดแล้ว

         ด้านนายสุชล สินผดุง เกษตรกรสวนปาล์มน้ำมัน จังหวัดปทุมธานี กล่าวเสริมว่า เกษตรกรทุกคนต้องการใช้ พาราควอต จึงได้ตอบรับเข้าร่วมอบรมกันทุกคน โดยการสอบและการอบรมไม่ได้เป็นเรื่องยากเลย เป็นสิ่งที่เกษตรกรรู้และปฏิบัติเป็นประจำอยู่แล้ว ที่สำคัญ ชาวสวนปาล์มใช้สารพาราควอตเพียงปีละ 2 ครั้ง เพื่อฉีดพ่นในช่วงหญ้าเติบโตมาก ป้องกันเป็นที่อยู่อาศัยของงู หรือสัตวเลื้อยคลานที่มีพิษอื่น ๆ โดยสวนของตนเองมีขนาดพื้นที่กว่า 40 ไร่ ไม่สามารถหาแรงงานคนมาจัดการได้

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ