เร่งแผนตั้งวอร์รูมน้ำชาติ มอบ 3 หน่วยงานเป็นแม่งานหลัก

  •  
  •  
  •  
  •  

รัฐบาลเร่งตั้งไข่ “กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ” อุดช่องว่างขับเคลื่อนป้องวิกฤติมวลน้ำก่อนส่งผลกระทบประชาชน เน้นย้ำการเชื่อมโยงข้อมูลหน่วยคาดการณ์ไปสู่การวิเคราะห์ชี้เป้าเชิงพื้นที่ให้แม่นยำสูงสุด มอบ 3 หน่วยงาน “กรมอุตุฯ- สสน.- GISTDA “รับผิดชอบหลัก

      นายสำเริง แสงภู่วงค์ รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยภายหลังการประชุมหารือกรอบโครงสร้างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ที่ประชุมได้มีการหารือถึงกรอบการทำงานร่วมกันภายในการทำงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ให้มีผลในทางปฏิบัติเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การคาดการณ์สภาพอากาศ สภาพฝนที่จะให้เกิดความแม่นยำมากที่สุด

       เบื้องต้นที่ประชุมได้เห็นพ้องร่วมกันว่า การคาดการณ์ลักษณะอากาศ สภาพฝน เพื่อนำไปสู่การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า 3 วัน เพื่อหน่วยงานได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ โดยต้องมีการอัพเดตสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทุก 6 ชั่วโมง ซึ่งหน่วยงานหลักที่จะดำเนินการคาดการณ์พายุ สภาพอากาศและปริมาณน้ำฝน จะมี 3 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา สสน. และ GISTDA จากนั้นกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ชี้เป้าการป้องกันภัยและการเตือนภัยไปยังหน่วยปฏิบัติ เช่น กรมป้องกันบรรเทา    สาธารณภัย กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ เพื่อบริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ น้ำท่า รวมถึงแจ้งเตือนภัยไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเป้าหมาย ซึ่งเชื่อมโยงการทำงานกับ “แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558” ในทุกระดับภัยได้” นายสำเริง กล่าว

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการกำหนดประชุมนัดแรก ในจันทร์ที่ 30 กันยายนนี้ ณ ห้องประชุมศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ถ.วิภาวดีรังสิต เพื่อติดตามประเมินสภาพอากาศ สถานการณ์ฝน น้ำท่า ซึ่งจากการติดตามคาดการณ์พบว่า ร่องความกดอากาศต่ำเริ่มแผ่ลงมาทางภาคตะวันตกและภาคใต้ ซึ่งต้องมีการติดตามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดด้วย

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติประกอบด้วย กรมอุตุนิยมวิทยา สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ สทนช.

โดยมี พลตำรวจโท ไกรบุญ  ทรวดทรง ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งได้รับมอบหมายจากรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ให้เป็นผู้บูรณาการหน่วยงานจัดทำกรอบโครงสร้างกองอำนวยการน้ำแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 24 กันยายน 2562 รวมถึงกลไกการปฏิบัติงานของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (WAR ROOM) ที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ “มวลน้ำ” ในภาวะวิกฤติเพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ โดยเร็วต่อไป

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ