“ผู้กองธรรมนัส”ลุยเมืองช้างแก้ปัญหาแล้ง มั่นใจอีก 3 เดือนใน อ.เมืองมีน้ำเพียงพอแน่นอน

  •  
  •  
  •  
  •  


“ผู้กองธรรมนัส” ลงพื้นที่ลุยแก้ปัญหาภัยแล้งในจังหวัดสุรินทร์ มั่นใจอีก 3 เดือนในพื้นที่อำเภอเมืองมีสำรองเพียงพอแน่นอน หลังจากได้ดำเนินการรสูบน้ำจากเหมืองหินเขาสวายมาใช้ผลิตน้ำประปา 2 บ่อ ขณะที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ขาดแคลนน้ำอย่างหนักได้ขุดบ่อดาดาลใช้ได้แล้ว 8 บ่อ ส่วนแก้ปัญหาระยะยาวได้สั่งการให้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อน และพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่องแล้ว

      ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และปล่อยขบวนรถน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งช่วยโรงพยาบาลสุรินทร์ ณ จังหวัดสุรินทร์ ว่า จังหวัดสุรินทร์ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ว จำนวน 2 อำเภอ จากทั้งหมด 17 อำเภอ โดยในระยะเร่งด่วนกรณีโรงพยาบาลประจำจังหวัดสุรินทร์ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประสานกองทัพภาคที่ 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการขุดเจาะบ่อดาลและติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา จนถึงวันนี้สามารถขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลได้แล้ว 8 บ่อ ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการใช้อุปโภค-บริโภคภายในโรงพยาบาลแล้ว

        ส่วนปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง ได้ดำเนินการสูบน้ำจากแหล่งน้ำเหมืองหินเขาสวายขึ้นมาใช้ผลิตน้ำประปา จำนวน 2 บ่อ ซึ่งขณะนี้กำลังสูบน้ำจากบ่อที่ 2 ขึ้นมาใช้ คาดว่าจะมีน้ำสำรองไว้ใช้ได้อีก 3 เดือนข้างหน้า ดังนั้น ถือว่าวิกฤติการขาดแคลนน้ำในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ได้คลี่คลายลงแล้ว ส่วนเรื่องปัญหาคุณภาพน้ำนั้น ได้สั่งการผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนภายใน 3 วัน

          สำหรับแผนในระยะยาว ได้สั่งการให้ปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อเติมน้ำในเขื่อน และพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการขุดบ่อน้ำบาดาลต่อไป เพื่อให้มีปริมาณน้ำสำรองสำหรับอุปโภค-บริโภคไว้ใช้อย่างเพียงพอในระยะยาว พร้อมกันนี้ได้เตรียมแผนพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงและอ่างเก็บน้ำอำปึล เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักด้วย ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ จะกำกับดูแลการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง เอาจริงเอาจัง และจะติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ