รัฐจัดจิตอาสาชวน”ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”ฟื้นคลองเปรมประชากร

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากร “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี” หนุนเป็นต้นแบบแหล่งน้ำธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เพื่อชุมชนท้องถิ่น

      นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการพัฒนาคลองเปรมประชากร และตรวจเยี่ยมโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ จังหวัดปทุมธานี ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนในจังหวัดปทุมธานี อาทิ โรงเรียนวัดเปรมประชากร เทศบาลตำบลบางพูน กลุ่มแม่บ้านแปรรูปปลาน้ำจืดคลองห้า วัดเปรมประชา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองเปรมประชากรขึ้น ในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากรไหลผ่าน เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ ลำคลอง ซึ่งเป็นวิถีของคนไทย และให้ความร่วมมือในการ “ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี”

        วัตถุประสงค์เพื่อให้คลองเปรมประชากรเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฐานการผลิตของแหล่งอาหารที่ได้จากธรรมชาติเพื่อชุมชนท้องถิ่นโดยสำนักงานประมงจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในคลองเปรมประชากร พบว่ามีความพร้อมสำหรับการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และหลังจากได้พัฒนาคลองเปรมประชากร จนมีความเหมาะสมแก่การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จึงได้กำหนดให้มีพิธีปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 670,000 ตัวขึ้น ในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากรไหลผ่าน เพื่อเป็นต้นแบบในการรณรงค์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงความสำคัญของแม่น้ำ ลำคลอง รวมทั้งให้ความร่วมมือในการฟื้นฟู ดูแลรักษาให้ยั่งยืนต่อไป

         “รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรมจิตอาสา การเดินรณรงค์ คน รัก คลอง  ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี ขึ้น ในพื้นที่ที่คลองเปรมประชากรไหลผ่าน คือกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฟื้นฟู ดูแลรักษา คืนความสะอาด และคุณภาพของลำน้ำแก่ชุมชน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ และจังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากรโดยจัดกิจกรรมจิตอาสาขึ้น ทำให้คลองเปรมประชากรเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ คืนคุณภาพของลำน้ำที่ดีแก่ชุมชน และสามารถปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นแหล่งทรัพยากรของชุมชน ทั้งนี้ขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือดำเนินการพัฒนา และดูแลคลองเปรมประชากร ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้นต่อไป” นายกฤษฎา กล่าว.

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ