ยึดสนามหลวงจัดนิทรรศการ”สายน้ำของพระราชา” 5-9 ธ.ค.61 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  


สทนช.เชิญประชาชนร่วมชมนิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ“สายน้ำของพระราชา” 1 ในนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษา ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผ่านความยิ่งใหญ่ของแบบจำลองที่มีความสูงกว่า 3 เมตร ร่วมเรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามศาสตร์พระราชาตั้งแต่บนท้องฟ้าจนถึงออกสู่ทะเล พร้อมรับของที่ระลึก 5-9 ธ.ค. 61 ณ ท้องสนามหลวง

           นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า รัฐบาลกำหนด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 5- 9 ธันวาคม 2561 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติและเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง ซึ่ง สทนช. ได้รับเกียรติให้เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการจัดนิทรรศการในหัวข้อ พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ “สายน้ำของพระราชา” โดยรูปแบบนิทรรศการจะเป็นสื่อผสมด้วยความยิ่งใหญ่ของแบบจำลองขนาดใหญ่เสมือนจริง ความสูงกว่า 3 เมตร ประชาชนสามารถเยี่ยมชม ร่วมถ่ายภาพ เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตามศาสตร์พระราชา พร้อมร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึก ซึ่งนิทรรศการจะแบ่งเป็น 2 โซน ประกอบด้วย

          โซนนิทรรศการด้านนอก เป็นการแสดงแบบจำลองโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ตั้งแต่บนฟ้าจนถึงออกสู่ทะเล ประกอบด้วย ศาสตร์ในพื้นที่ต้นน้ำ ด้วยการทำฝนหลวง การอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำด้วยวิธีการต่างๆ การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ต้นน้ำด้วยระบบประปาภูเขา การก่อสร้างฝายมีชีวิต (ฝายต้นน้ำลำธาร) ศาสตร์ในพื้นที่กลางน้ำ ด้วยแบบจำลองการสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ โครงการแก้มลิง ทฤษฎีใหม่ ระบบกระจายน้ำ คันกั้นน้ำ และศาสตร์ในพื้นที่ปลายน้ำ ด้วยแบบจำลองประตูระบายน้ำ สำหรับโซนนิทรรศการด้านใน เป็นศิลปะพนังปั้นนูนต่ำพ่นทราย ซึ่งเป็นเทคนิคพิเศษ จำลองโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมสื่อผสมผ่านจอ LED เรียงร้อยรายละเอียดโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆ ภาพพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 9 ที่ยังประโยชน์กับปวงชนชาวไทยตราบจนทุกวันนี้

         ทั้งนี้ การจัดนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนงในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย นิทรรศการพระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งฝนหลวง พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย พระบิดาแห่งการวิจัยไทย พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย และการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับธงชาติไทย นอกจากนี้ ในวันที่ 5 ธันวาคม ในช่วงค่ำจะมีการจัดการแสดงดนตรีและการแสดงประกอบ “เสียงแห่งความจงรักภักดี : Sounds of Love” โดยสถาบันการศึกษา ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ