ใกล้แล้วหาของดีในงาน”เทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ ๒๕๖๑”

  •  
  •  
  •  
  •  

ผู้ว่าฯศรีสะเกษ เชิญชวนเที่ยวงาน“ เทศกาล ทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ ๒๕๖๑ “(Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018) ศรีสะเกษถือเป็นดินแดนมหัศจรรย์ (Amazing Si Sa Ket) เป็นแหล่งรวบรวมการผลิตผลไม้จากทุกภูมิภาคในประเทศไทย ซึ่งผลผลิตที่ได้มีที่ได้มีคุณภาพดี มีรสชาติอร่อย เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน เงาะ จากภาคตะวันออก , สะตอ ลองกอง จากภาคใต้,ลำไย ลิ้นจี่ จากภาคเหนือ และมะปรางหวาน ส้มโอ กระท้อน จากภาคกลาง


นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษและคณะ นำทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ และผลไม้ของดีของจังหวัดฯ อาทิ เงาะ มังคุด ลองกอง สะตอ และกาแฟทุเรียนภูเขาไฟที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและตอบรับเป็นอย่างมากในขณะนี้ มาจัดแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟอาเซียนเทรดแฟร์ 2561 ในวันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ทำเนียบรัฐบาล


ดังนั้น จ.ศรีสะเกษ จัดงาน “ เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียนเทรดแฟร์ ๒๕๖๑ (Lava Durian Sisaket & Asean Trade Fair 2018) ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ สนามสวนปาล์ม วิทยาลัยเกษตรเทคโนโลยีศรีสะเกษ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ วิสาหกิจชุมชน สินค้า OTOP การจัดเสวนาวิชาการ การประกวดผลิตผลทางการเกษตร การประกวดพันธุ์สัตว์ การประกวดธิดาชาวสวน การประกวดร้องเพลงและวงดนตรีสากล ฯลฯ โดยเฉพาะทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ ที่มีรสชาติอร่อย กรอบนอก นุ่มใน หวานน้อย ละมุนลิ้น กลิ่นไม่ฉุน ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีพื้นที่ ในการเพาะปลูกประมาณ ๗,๕oo ไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอกันทรลักษณ์ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ


ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว เดิน ชม ชิม ช็อป งาน เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ อาเซียน เทรดแฟร์ 2561   ประสานงาน : คุณทิพย์วรรณ ซำซูดิน โทร 081-836-3684   Line ID : 098260917