ชูพระราชดำรัส ร.9 ต้นแบบ“ไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา”

  •  
  •  
  •  
  •  

นศ. ผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง  ระดมมันสมอง อดีตนักศึกษา วปอ.ระดับหัวกะทิในภาคส่วนต่างๆถก ”ประเทศไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ความพอเพียงและสภาวะแวดล้อม” หวังอยากเห็นบ้านเมืองเจริญไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยยึดตามพระราชดำรัสของ”พ่อหลวง ร.9 “มาเป็นต้นแบบ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก

         วันที่ 12 มิถุนายน 2561 อดีตนักศึกษาผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง (นพม.) ที่จบหลักสูตรรุ่น 1-5 ร่วมจัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง ”ประเทศไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา ความพอเพียงและสภาวะแวดล้อม” ครั้งที่ 1/61 ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทย เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ศศย.ทท.) แหลมแท่นจังหวัดชลบุรี  ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี โดยมี พล.อ.จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และ พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี

[adrotate banner=”3″]

         สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ได้แบ่งหมวดหมู่การเสวนาทางวิชาการในด้านต่างๆ อาทิ “เรื่องผู้นำยุคใหม่” นำโดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ สงวน ลิ่วมโนรมย์ นักกฏหมายชื่อดัง (ภาคีสมาชิก)สำนักงานบัณฑิตยสภา , “เรื่องประเทศไทยสู่เศษฐกิจภูมิปัญญา” นำโดย ดร.ณรงค์ โชควัฒนา ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ,, “เรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ วิถีไทย วิถีพอเพียง” นำโดย พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด,  “เรื่องบทบาทสื่อมวลชชนกับพระพุทธศาสนา นำโดย พล.ท. ฉันทพัทธ์ กรัณย์สุกสี คณะอนุกรรมาธิการส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา,, “เรื่องการป้องกันประเทศในบริบทของความพอเพียง” นำโดย พล.อ. นรินทร์ เทพประสิทธิ์

        ในการนี้ได้มีวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในวงการรวมถึงนักศึกษาที่เป็นอดีตนักศึกษา วปอ. มาร่วมงานเสวนาอย่างคับคั่งเช่น พล.อ. วรพงษ์ สง่านคร , คุณจินางค์กูร โรจนนันท์ , ดร.วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร , ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ , ดร.วิพรรธ์ เริ่งพิทยา เป็นต้น ในกิจกรรมนอกจากจะเป็นการเสวนาเชิงวิชาการแล้ว ยังจะนำการระดมผู้นำระดับคลังสมองของประเทศ

          ดร.ณพลเดช มณีลังกา ประธานรุ่นผู้นำพอเพียงเพื่อความมั่นคง(นพม. รุ่นที่ 4 ) ตัวแทนของ นักศึกษา ผู้ร่วมการจัดกิจกรรมได้ กล่าวว่า กิจกรรมนี้ถือเป็นวิสัยทัศน์ ของ พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานมูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ที่มองเห็นประโยชน์ของการระดมสมองเพื่อหาวิธีการต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยเป็นการระดมสมองแบบพอเพียง ไม่ใช้งบประมาณให้มากมายจนเกินไป

        “งานนี้เราเชิญชวนผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มาร่วมงานเสวนาด้วยจิตอาสา และทุกท่านที่มีร่วมงานเสวนามีจิตใจรักชาติบ้านเมือง อยากเห็นบ้านเมืองเจริญไปในทิศทางที่ดีขึ้นโดยยึดตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นต้นแบบ ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการเสวนาและจะมีการจัดในครั้งต่อๆไป ในการจัดแต่ละครั้งจะมีนักศึกษา นพม. มาช่วยรวบรวมเป็นเอกสารเพื่อนำเสนอให้กับรัฐบาลต่อไป” ดร.ณพลเดช  กล่าว