ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม “คืนชีวิต ให้เเม่น้ำหลังสวน” 3 ล้านตัว

  •  
  •  
  •  
  •  

      วันที่ 3 ตุลาคม 2563 นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามโครงการ ร่วมใจคืนชีวิต ให้เเม่น้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร เพื่อฟื้นฟูเเละอนุรักษ์ให้ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามอยู่คู่กับเเม่น้ำหลังสวนซึ่งเดิมใน อดีต แม่น้ำหลังสวนมีกุ้งก้ามกรามอาศัยอยู่อย่างชุกชุมแต่ในสภาพปัจจุบัน กุ้งก้ามกรามได้ลดจำนวนลง

 

    ดังนั้นกรมประมงจึงได้มีโครงการ “ร่วมใจคืนชีวิตให้แม่น้ำหลังสวนจังหวัดชุมพร ” โดยได้นำพันธุ์กุ้งก้ามกราม มาปล่อยลงสู่แม่น้ำหลังสวน จำนวน 3,000,000ตัว แบ่งออกเป็น 3 จุด ได้แก่ 1. ตำบลพะโต๊ะ 2. ตำบลปังหวานอำเภอพะโต๊ะ และ 3. วัดราชบูรณะอำเภอหลังสวน จำนวนจุดละ 1 ล้านตัว ซึ่งพันธุ์กุ้งก้ามกรามเหล่านี้ จะได้เติบโตเป็นพ่อแม่พันธุ์ เเละขยายพันธุ์ออกลูกหลานต่อไป

      ในการจัดงานในครั้งนี้ ได้ความร่วมมือจาก ท่านนายอำเภอหลังสวน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปังหวาน หน่วยงานของกรมประมง และท่านกำนันผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนในพื้นที่ ที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อน การอนุรักษ์ทรัพยากรกุ้งก้ามกรามให้อยู่คู่แม่น้ำหลังสวน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ