จับฉลากล็อคแผงค้าตลาดประมงอ่างศิลาคึกคัก แม่ค่้ามาเฝ้าตั้งแต่ตีห้า องค์สะพานปลายันทุกขั้นตอนโปร่งใส

  •  
  •  
  •  
  •  
เปิดจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา คึกคัก มีพ่อค้า-แม่ค้าให้ความสนใจล้นหลาม บางคนไปเฝ้าตั้งแต่ตีห้า รักษาการผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ยืนกระบวนการจองแผงค้าทั้ง 3 ขั้นตอน “ยืนยันสิทธิ-จองล็อค -จับฉลากจองสิทธิ ” โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ มีการบันทึกภาพทุกช็อต เผยได้ฤกษ์เปิดให้บริการเต็มรูปแบบทันปลายปี 2563 นี้
          องค์การสะพานปลา เปิดจับฉลากล็อคแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา “Fish Marketing Organization” ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย ทั้ง 318 แผง ที่ท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลา เมื่อวันที่ 20 ส.ค.63  เป็นไปอย่างคึกคัก มีพ่อค้า-แม่ค้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมากมีพ่อค้า-แม่ค้าหลายบางรายแห่ไปรอจับฉลากล็อคแผงค้าตั้งแต่ตี 5 ขณะที่ส่วนใหญ่พอใจกับเลขที่ล็อคแผงค้าที่ตัวเองจับได้เฮลั่นกลางทะเล
                                   
                                                                สมรัก บุษปธำรง
   
     นางสมรัก บุษปธำรง รักษาการผู้อำนวยการองค์การสะพานปลาด้านบริหาร กล่าวว่า กระบวนการจองแผงค้าท่าเทียบเรือและตลาดประมงอ่างศิลามี 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1.ยืนยันสิทธิ 2.การจองล็อค และ3.การจับฉลากจองสิทธิ ซึ่งทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากมีการบันทึกภาพในทุกขั้นตอน เพราะทางองค์การสะพานปลาเน้นเรื่องความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่วนที่มีข้อกังวลเรื่องการสวมสิทธิ์นั้น ได้มีการกำหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การโอนสิทธิ์ได้ หลังทำสัญญาไปแล้ว 6 เดือน จึงจะสามารถโอนสิทธิ์กันได้ เบื้องต้นจะเป็นผู้ค้าเก่าทั้งหมด
         “องค์การสะพานปลามั่นใจว่า ตลาดประมงอ่างศิลา หรือ Fish Marketing Organization ตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย จะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบทันในเดือนธันวาคม 2563 เพราะได้รับความร่วมมือกับทุกภาคส่วน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตลาดปลากลางทะเลแห่งแรกในประเทศไทย”  นางสมรัก กล่าว
        สำหรับ ตลาดประมงอ่างศิลา จะอยู่กลางทะเล มีทางเดินยื่นไปในทะเลยาวกว่า 300 เมตร ขายอาหารทะเลและสินค้าสัตว์น้ำนานาชนิดที่มีคุณภาพ สด สะอาด ถูกสุขอนามัย ปลอดสารฟอร์มาลิน เน้นมาตรฐานความปลอดภัยในราคาที่เป็นธรรม แล้วยังได้ช็อปปิ้งกลางทะเลก็น่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ทั้งกลุ่มคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดีในอนาคต

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ