ทะเลฝั่งอันดามันคึกคัก ปิดอ่าวแค่ 2 เดือนฝูงลูกปลาทูโผล่กระบี่นับล้านตัว

  •  
  •  
  •  
  •  
https://www.youtube.com/watch?v=3Ydzv8MidKk
กรมประมงเผยมาตรการปิดอ่าวในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเล ฝั่งทะเลอันดามันประจำปี 2563  ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563 เริ่มเห็นผลชัดเจนแล้ว เพียง 2 เดือน ชาวประมงพบฝูงลูกปลาทูโผกลางทะเลกระบี่นับล้านตัว 
       นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดกระบี่ว่าชาวประมงพบฝูงลูกปลาทู-ปลาลัง โผล่ห่างจากฝั่งประมาณ 1 กิโลเมตร ในบริเวณพื้นที่อ่าว บ่อม่วง และอ่าวแหลมสัก จังหวัดกระบี่เป็นจำนวนมาก ทางสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่จึงได้ประสานงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปราบปรามประมงทะเลเขต 3 (กระบี่) และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอันดามันตอนบน(ภูเก็ต) นำเรือประมงออกสำรวจทรัพยากรสัตว์น้ำร่วมกับชาวประมงบ้านบ่อม่วง ซึ่งจากการสำรวจพบว่าฝูงปลาดังกล่าวเป็นลูกปลาทู-ปลาลัง เป็นปลาเศรษฐกิจขนาดประมาณ 4-6 ซม. โดยคาดว่าอีกประมาณ1-2 เดือน ฝูงลูกปลาดังกล่าวจะโตเต็มวัย
       สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการของกรมประมงทั้งด้านความสมบูรณ์เพศและความชุกชุมของลูกปลาวัยอ่อนที่พบว่าในแต่ละปีจะมีความแตกต่างกัน แต่โดยทั่วไปจะอยู่ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จึงคาดการณ์ว่าฝูงลูกปลาดังกล่าวอาจจะเป็นปลาที่เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม เนื่องจากปีนี้มีฤดูร้อนที่ยาวนานมาจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม ทำให้พ่อแม่พันธุ์ปลาบางส่วนเพิ่งเคลื่อนตัวไปยังแหล่งวางไข่ในช่วงเดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของการประกาศใช้มาตรการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำในฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนฝั่งทะเลอันดามันในระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน ของทุกปีครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางกิโลเมตรในพื้นที่บางส่วนของจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และตรัง ตั้งแต่ปลายแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ถึงปลายแหลมหยงสตาร์ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
      อธิบดีกรมประมง กล่าวอีกว่า  สำหรับในปี 2563 นับเป็นเรื่องดีที่เราได้เห็นผลของการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างชัดเจน อันจะเห็นได้จากหลังการประกาศปิดเอาอันดามันเพียง 2 เดือนกรมประมงก็ได้รับรายงานว่าพบฝูงลูกปลาทูโผล่ขึ้นจำนวนมาก ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของท้องทะเลฝั่งอันดามันและทะเลกระบี่ได้เป็นอย่างดีและมีแนวโน้มที่ทะเลอันดามันจะมีความสมบูรณ์ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
      ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ให้ความสำคัญกับมาตรการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐปฎิบัติหน้าที่ไปพร้อมกับชาวประมงเพื่อให้เห็นผลในเชิงประจักษ์และเป็นที่ยอมรับจากชาวประมงอย่างแท้จริง และสุดท้ายต้องขอบคุณพี่น้องชาวประมงทุกคนที่ให้ความร่วมมือกับทางกรมประมงในการปฏิบัติตามกฏหมายส่งผลให้ปัจจุบันทรัพยากรสัตว์น้ำในท้องทะเลค่อยๆ ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ