พลิกที่นาข้าว เลี้ยงกุ้งก้ามกราม รายได้มั่นคง ส่งขายทั่วภาคอีสาน

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

  “ในแต่ละวันสมาชิกจะต้องผลิตกุ้งอย่างน้อยต้องได้วันละกว่า 200 กก.ตลาดหลักเป็นตลาดนัด ร้านอาหาร ในภาคอีสาน ล่าสุดที่ต้องผลิตเพิ่มคือมีห้างแมคโคร รับซื้อปีละ 250 ตันไปกระจาย 18 สาขา ทั่วภาคอีสานด้วย”

ที่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ บันเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดใน จ.กาฬสินธุ์ หรือในภาคอีสานก็ว่าได้ ที่เกษตรกรตัดสินใจพลิกที่นาข้าวมาเป็นนากุ้งก้ามกราม ในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน ปรากฏว่าสามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรได้เป็นอย่าง และดีกว่านำนาหลายเท่าตัว โดยในแต่ละปีพื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม 1 ไร่สร้างรายได้ที่เป็นกำไรอย่างน้อยปีละ 5 หมื่นบาท โดยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของน้ำที่มาจากเขื่อนลำปาว นั่นเอง

                                                                              วิโรจน์ โยธาสิงห์      

วิโรจน์ โยธาสิงห์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ต.บัวบาน เล่าว่า พื้นที่เลี้ยงกุ้งก้ามกราม เฉพาะของสมาชิก 50 ราย มี 370 ไร่ ผลงานของกลุ่มที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้น เกิดมาจากที่ได้มีการรวมกลุ่มกัน เพื่อดำเนินกิจกรรมการที่ไปในแนวเดียวกัน ตั้งแต่มีการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์กุ้ง อาหารกุ้ง จำหน่ายแก่สมาชิก มีการเชื่อมโยงกับตลาดโดยตรง ซึ่งในแต่ละวันสมาชิกจะต้องผลิตกุ้งอย่างน้อยต้องได้วันละกว่า 200 กก.ตลาดหลักเป็นตลาดนัด ร้านอาหาร ในภาคอีสาน ล่าสุดที่ต้องผลิตเพิ่มคือมีห้างแมคโคร รับซื้อปีละ 250 ตัน ไปกระจาย 18 สาขา ทั่วภาคอีสานด้วย

“กุ้งก้ามกรามของสมาชิกเรา จำหน่ายเป็นสินค้าภายใต้แบรนด์แปลงใหญ่ จุดเด่นของกุ้งก้ามกรามที่มาจาก ต.บัวบาน อ เนื้อแน่น รสหวาน และได้มาตรฐาน GAP  พ่อค้าที่เข้ามารับซื้อจะต้องติดต่อซื้อขายผ่านกลุ่มเท่านั้น โดยทางกลุ่มจะทำตารางการเลี้ยงกุ้งของสมาชิกแต่ละราย เพื่อไม่ให้ผลผลิตออกในช่วงเดียวกันมากเกินไป และจะมีการจัดเรียงลำดับการจับกุ้งหมุนเวียนกันไปในแต่ละฟาร์ม ทำให้ราคายืนตัว เพราะไม่มีภาวะล้นตลาด ปัจจุบันราคาหน้าฟาร์มเป็นกุ้งคละไซส์เฉลี่ยราคาที่ กก.ละ 250 บาท พื้นที่ 1 ไร่เลี้ยงกุ้ง 5,000 ตัว ภายใน 1 ปี เลี้ยงได้ 2 รุ่นเกษตรกรจะได้กำไรเฉลี่ยปีละ 5  หมื่นบาท ดีกว่าทำนาหลายเท่า” วิโรจน์ กล่าว

ด้าน นริทร์ มีวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ บอกว่า ใน จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะที่ อ.ยางตลาด ถือเป็นแหล่งใหญ่ที่เลี้ยงกุ้งในภาคอีสาน ที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรที่มั่งคง เนื่องจากมีตลาดที่แน่นอน นอกจากจะเป็นตลาดทั่วภาคอีสานแล้ว ยังมีห้างสรรพสินค้าแม็คโครมารับซื้อด้วย หากเกษตรกรมีการพัฒนา นำนวัตกรรมและเทคโนป็โลยีมาประยุกต์ใช้ การเลี้ยงกุ้มก้ามกราในกาฬสินธุ์ จะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน (รายละเอียดในคลิป)

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ