กรมประมงนำคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านประมง ลุยฟาร์มปูทะเลที่กาญจนดิษฐ์

  •  
  •  
  •  
  •  

       วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายบัญชา สุขแก้ว ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง นำคณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2562 ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปูทะเลกาญจนดิษฐ์ ตำบลกระแดะ อำเภกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

         โดยภายในกลุ่มมีการผลิตปูทะเลที่มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี และมีช่องทางการตลาด อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนในอาชีพ จากนั้นช่วงบ่ายไปที่กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงปลาเม็งแปลงใหญ่ บ้านห้วยทราย ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

        กลุ่มนี้มีการบริหารจัดการที่เข็มแข็ง จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน เน้นความยั่งยืนของอาชีพในชุมชน มีแผนการรักษาการตลาดปลาเม็ง และกลุ่มฯ ยังได้ผลักดันให้ปลาเม็งเป็นสินค้าGI

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ