กรมประมงเตรียมยิ่งใหญ่งาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ”

  •  
  •  
  •  
  •  

กรมประมง เตรียมจัดยิ่งใหญ่งาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่” พร้อมระดมบุคลากรระดับกูรูให้ความรู้ถึงทิศทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการ ภาคเอกชน หวังเพื่อนำไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่  ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมง  ภายในงานได้ขนผลิตภัณท์ประมงจาก 4 ภูมิภาคที่หาซื้อได้ยากมาจำหน่ายด้วย

นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงได้ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรสัตว์น้ำจืด ตลอดจนผลักดันการศึกษาวิจัย การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมปรับรูปแบบการบริหารจัดการระบบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อลดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมีประสิทธิภาพ

           ดังนั้นกรมประมงจึงได้จัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่ (เปิดบ้านงานเด่น กพจ.) ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอานนท์ กรมประมงขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางให้หน่วยงานต่างๆจากทุกภาคส่วน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เกษตรกร และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งข้อมูล มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อนำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างยั่งยืนต่อไป

           สำหรับงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ เพื่อนำไปสู่การผลิตแบบแปลงใหญ่  ภายในงานมีการจัดเสวนา เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเศรษฐกิจ” จากหน่วยงานภาครัฐ โดยผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หน่วยงานเอกชน โดยคณะกรรมการ การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา สมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย และสมาคมการค้าส่ง – ปลีกไทย ตลอดจนมีเปิดเวทีโชว์ผลงานวิจัยที่โดดเด่นจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดจากทั่วประเทศ กว่า 42 ศูนย์วิจัยฯ และอีก 6 กลุ่มวิจัยฯ ภายใต้สังกัดกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง

          นอกจากนี้ มีการบรรยายผลงานวิจัยในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ (1) นวัตกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตลูกพันธุ์ปลานิลคุณภาพ (2) ต้นแบบความสำเร็จ แปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด 4.0 (3) ยกระดับงานวิจัย กพจ. สู่ความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (4) มารู้จักปลากับกาสะลอง (5) มิติใหม่ของการนำผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์และการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำเพื่อการส่งออกสู่ตลาดโลก และอีกมากมาย อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด อาทิ นิทรรศการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (สัตว์น้ำจืด) นิทรรศการวิจัยและพัฒนาประมงยอดดอยและพื้นราบสู่ผลสัมฤทธิ์เกษตรกรประมง เขต 1 นิทรรศการสัตว์น้ำควบคุม…คุณรู้หรือยัง นิทรรศการไข่มุกน้ำจืด อัญมณีมีชีวิต ฯลฯ

                                                                      ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน

        ภายในงานกรมประมงได้รวบรวมผลิตภัณฑ์ประมงจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจาก 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ มาจัดจำหน่ายในงานดังกล่าวด้วย อาทิ เนื้อปลาสเตอเจียนสดหั่นชิ้น ปลาเรนโบว์เทราต์รมควัน ไอศครีมคาร์เวีย ปลาส้มปลาเทโพ ปลาส้มปลาสร้อยขาว แจ่วบองกบ แกงส้มปลากดเหลือง ปลาสลิดดอนนาแดดเดียว ปลาดุกร้า ลูกชิ้นจระเข้ และสินค้าอื่นๆ อีกมากมายที่นำมาจำหน่ายในงาน

        ทั้งนี้ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ เกษตรกร และประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กรมประมง โทรศัพท์ 02 – 579 – 6439 และที่กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 0 2562 0569 ได้ในวันและเวลาราชการ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ