ไปฟังเลย! การชี้แจงเลี้ยง”กุ้งเครย์ฟิช”ที่บ้านมายิ้ม

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

 

          คุณประทีป มายิ้ม นายกสมาคมกุ้งก้ามแดงเพื่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม บ้านมายิ้ม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี มาเล่าให้ฟังว่า ตอนนี้เกษตรกรไทยเราก็ยังเลี้ยง กุ้งเครย์ฟิช” อีกจำนวนมาก โดยเฉพาะกุ้งก้ามแดง แต่เนื่องจากกุ้งชนิดนี้เป็นสัตว์น้ำต่างถิ่น ที่อาจจะเกิดปัญหาบางอย่างเกิดตามมา ทางหน่วยงานรัฐจึงออกระเบียบขึ้นมา

       กุ้งเครย์ฟิชนั้น คุณประทีป เล่าให้ฟังว่า ในบ้านเราเคยฮอท เคยฮิต ในเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา และเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทย ในระยะเวลารวดเร็ว ด้วยกระแสรุนแรง เพราะด้วยอุปนิสัยของสัตว์น้ำชนิดนี้ เลี้ยงง่าย ออกลูกได้เอง จึงมีความต้องการและนิยมกันอย่างกว้างขวาง

 

       ต่อมากรมประมง,สำนักงานมาตรฐานเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ได้เล็งเห็นความสำคัญและมีมาตรการต่างๆเพื่อรองรับความนิยมของเกษตรกรโดยรวมทั่วทั้งประเทศ (มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.สัตว์น้ำควบคุมและอื่นๆตามมาอีกหลายฉบับ) เพื่อให้ทันต่อสถาณการณ์นั้นๆ

       จังหวัดชลบุรี เป็นตลาดปลายทางของกระบวนการผลิต ที่มีนักท่องเที่ยว จากหลากหลายนานาประเทศเดินทางหลั่งไหลเข้ามา กุ้งเครย์ฟิช(กุ้งก้ามแดง,เรดเจแปน,โกส,อื่นๆ)ที่นักท่องเที่ยวนิยมบริโภคอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน จะนิยมรับประทานเป็นอย่างมาก อย่างค่อยเป็นค่อยไป ตามภาวะเศรษฐกิจ และฤดูกาลท่องเที่ยว ในแต่ละช่วงของรอบปี

 

        กอรปกับเกษตรกรที่เคยเพาะเลี้ยงอย่างกว้างขวาง มากกว่าเจ็ดหมื่นราย ทั่วประเทศไทย ได้ยุติและเลิกเลี้ยงไปจำนวนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหาส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยส่วนรวมของประเทศ หรืออาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์วิทยา ในแหล่งน้ำธรรมชาติต่อไปได้ เพื่อเป็นป้องกันและมีความเข้าใจ ในการปฏิบัติ ให้ถูกต้องตามกฏหมายการเพาะเลี้ยงสัตว็น้ำควบคุม.ของกรมประมง

        ทางสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 7 (ชลบุรี)จับมือร่วมกับสมาคมกุ้งก้ามแดงเพื่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม และสวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้มจึงขอเรียนเชิญเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิช ทุกสายพันธุ์(กุ้งก้ามแดง,โกส,เดส,อื่นๆ) ในเขตท้องที่จังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าร่วมรับฟังคำชี้แจง

       1.การแจ้งประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทกุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิชทุกชนิด ,2.ข้อต้องปฏิบัติในการเลี้ยง เพื่อป้องกัน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการตรวจติดตาม, 3.การยื่นคำขอรับ การรับรองมาตรฐานGAPและมาตรฐาน การจัดการฟาร์ม การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม และ4.อื่นๆ ณ.สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม(ที่ทำการสมาคมกุ้งก้ามแดงเพื่อเกษตรกรและสิ่งแวดล้อม) บ้านมายิ้ม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในวันที่ 8 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00.น. โดยพร้อมเพรียงกัน จึงแจ้งมาเพื่อทราบ

        สนใจต้องรีบไปฟังครับ เพราะจะได้เข้าใจและรู้ถึงกฏระเบียบต่างๆ ของรัฐที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงเองครับ!

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ