ก.เกษตรฯเปิดบ้านให้เกษตรกรขายกุ้ง

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เปิดบ้านให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม นำผลผลิตไปจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรง 1,500 กก. “ลักษณ์” ชี้กุ้งไทยมีความโดดเด่นด้านความปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

          นายลักษณ์ วจนานวัช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรมาจำหน่ายกุ้งสดคุณภาพ ราคาถูก ให้กับผู้บริโภค จำนวน 1,500 กิโลกรัม ในราคากิโลกรัมละ 220 บาท (ขนาด 30 – 40 ตัว/กิโลกรัม) ณ บริเวณโรงอาหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ.ราชดำเนินนอก เขตพระนคร ซึ่งประชาชนสามารถมาช่วยอุดหนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งแวนนาไมที่ได้รับผลกระทบจากราคาปรับตัวลดลง ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นการบริโภคกุ้งขาวแวนนาไมให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นแล้ว ผู้บริโภคยังจะได้บริโภคกุ้งที่มีคุณภาพ สด สะอาด ได้มาตรฐานอีกด้วย

         อย่างไรก็ตาม สินค้ากุ้งไทยยังเป็นที่ยอมรับของผู้ชื้อในหลายประเทศ เนื่องจากมีความโดดเด่นด้านความปลอดภัย ไร้สารตกค้าง และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมุ่งหวังให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ให้ความสำคัญกับการจัดทำมาตรฐาน เช่น มาตรฐาน มกษ หรือมาตรฐานสากล ซึ่งจะเป็นข้อได้เปรียบที่มีความสำคัญและสามารถผลักดันและสนับสนุนสินค้ากุ้งไทยให้เป็นที่ต้องการและแข่งขันได้ในตลาดสากล

[adrotate banner=”3″]

        ทั้งนี้ สำหรับสถานการณ์ราคากุ้งในประเทศ มีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนเมษายน 2561 ที่ผ่านมา และลดลงต่อเนื่องจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม แต่เริ่มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคม และค่อย ๆ ปรับตัวสูงขึ้นและเริ่มคงตัวในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา