“เกษตรทำกิน”เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 24 มี.ค.62 นี้

  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 24 มีนาคม 2562 ถือเป็นสำคัญอีกหนึ่งของปวงชนชาวไทย ที่ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงด้วยการเสียสละไปลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)ตามรัฐธรรมนูญปี พ.ศ.2560 ในหน่วยเลือกตั้งใกล้บ้านท่าน ในโอกาสนี้ “เกษตรทำกิน”(kasettumkin.com) จึงขอเชิญทุกท่านไปเลือกตัวแทนของพวกเราเพื่อไปทำหน้าที่ในสภา ตามที่ท่านคิดว่าใคร พรรคไหนที่ดีที่สุดสำหรับท่านครับ!