เชิดชู“รางวัลวันดินโลก”น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ”พ่อหลวง ร.9″

  •  
  •  
  •  
  •  

กระทรวงเกษตรฯ เชิดชู รางวัลวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

            นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบรางวัลวันดินโลก และเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2561 (World Soil day 2018 ) “Be the Solution to Soil Pollution : ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จังหวัดปทุมธานี ว่า ประเทศไทยร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ได้ก่อตั้งรางวัลวันดินโลก

            ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาทรัพยากรดินให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการทำการเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความหิวโหยตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการดินทั่วโลกได้จัดกิจกรรมวันดินโลกที่โดดเด่น รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรดินและการจัดการดินอย่างยั่งยืน

          นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในนามรองโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การมอบรางวัลวันดินโลกในปีนี้มีความสำคัญยิ่ง เพราะนับเป็นปีแรก และจะมอบเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันดินโลก และวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

           สำหรับกิจกรรมงานวันดินโลกที่ FAO กรุงโรม ตัวแทนนักเรียนไทย 2 คน ประกอบด้วย นางสาวชลิตา อมรชัยพิริยากุล และนางสาวมนสิชา พรหมพันธ์ใจ จากมหาวิทยาลัยอัชสัมชัน ได้ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ทางออกในการแก้ไขปัญหามลภาวะของดิน” (Be the solution to soil pollution) และในระหว่างการประชุมเสวนางานวันดินโลก ศาสตราจารย์ Rattan Lal ประธานสมาพันธ์นักวิทยาศาสตร์ดินโลก

          ส่วนผู้ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินดีเด่นประจำปีนี้ (Glinka Soil Award) ได้กล่าวยกย่องพระอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน และได้กล่าวคำแปลพระนาม Bhumibol Adulyadej จากภาษาสันสกฤต เป็นภาษาอังกฤษ ให้ผู้เข้าร่วมงานวันดินโลกได้รับทราบความหมายได้อย่างไพเราะอย่างยิ่ง

         นอกจากนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนายธนวรรษ เทียนสิน อัครราชทูตฝ่ายเกษตร ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงโรม ได้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันดินโลก (World Soil Day 2018 celebration) ณ สำนักงานใหญ่เอฟ เอ โอ กรุงโรมด้วย.