คนไทยในอเมริกา สะท้อนถึงคนไทยจาก USA (บางคน)ไม่เคารพประกาศ”เคอร์ฟิว” ชี้บางกลุ่มอยู่อย่างไร้ความเจริญ

  •  
  •  
  •  
  •  

ดลมนัส กาเจ

        “คนที่ไปจากอเมิรกาฯ ไม่ปฏิบัติกฎหมายของไทย อันนี้ เรียกว่าพวก…(ใช้ชื่อสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่ง)..ครับ!  เรียกว่าคนชั้นต่ำ   ที่ไม่เข้าใจกฎหมายของบ้านเมือง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ผู้เจริญ.​คนของอเมริกา มีกว่า 318 ล้านคน ​ก็มีหลายประเทศ คือ บัวพ้นน้ำ ปริมน้ำ ใต้น้ำ รวมทั้งบัวที่อยู่ในดิน ประเภท บัวเต่าถุยยย ไอ้พวก…..นี่  เป็นประเทศ พวกอวดเบ่ง วันๆ ไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง  แค่ได้ชื่อว่าอยู่อเมริกา   มีคนเลวๆ ก็มีเยอะครับ”  

        อีกครั้งที่ “เพื่อนเงาะ” หรือ “ทวีศักดิ์ ศรีปาน” อดีตนักข่าวการเมืองของ น.ส.พ.เดอะเนชั่น ประจำรัฐสภา อดีตหัวหน้าข่าวการเมือง”กรุงเทพธุรกิจ” และบรรณาธิการข่าวการสำนักข่าวเนชั่น ที่ไปปักหลักหากินอยู่ที่สหรัฐอเมริกามายาวนานกว่า 20 ปีในฐานะผู้ประกอบการด้านร้านอาหาร ได้สะท้อนถึงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด -19” ที่รัฐบาลต้องออกกฏหมายเพื่อป้องกันอย่างเคร่งครัด และมีความศักดิ์สิทธิ์ และทุกคนต้องปฏิบัติ

       แล้วไฉน? ที่คนไทยกลุ่มหนึ่งที่กลับจากอเมริกาเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ที่มีบางส่วนไม่ยอมปฏิบัติตามประกาศ”เคอร์ฟิว” ของรัฐบาลไทยในสถานการณ์วิกฤตการระบาดของ โควิด -19 ซึ่งเพื่อนเงาะสะท้อนให้เห็นว่า คนไทยบางคนในกลุ่มนั้น ในอเมริกา ยังมีคนไทยบางกลุ่ม บางคน อยู่อย่างคนที่ไร้ความเจริญ ชนิดที่เดรัจฉานเรียกว่า “พี่” เพื่อนเงาะสะท้อนมาอย่างนี้ครับ

ทวีศักดิ์ ศรีปาน

      ขอเรียนบังดลครับ  ที่บอกว่ากลุ่มคนที่ไปจากอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่อเมริกา หรือคนอเมริกันเองก็ตาม  หากไม่ปฏิบัติกฎหมาย กฎข้อบังคับของรัฐฯ ของเมือง หรือของประเทศใด ประเทศหนึ่งที่เขาเดินทางไปเที่ยว ทำงาน หรือผ่านไปชั่วคราว  ไม่ถือว่ากลุ่มผู้นั้นเป็นผู้เจริญ​ อเมริกาเป็นประเทศที่ยึดถือกฎหมายเป็นหลัก กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ทุกๆ กฎหมาย ทุกระดับชั้น ไม่ว่าจะเป็น Federal, States, County หรือ Town คือไล่เรียบตั้งแต่ ประเทศ รัฐ เขตการปกครอง และเมือง . ตัวอย่างคือ ถ้ารัฐฯ หรือ เมืองคือระดับเทศบาล ออกคำสั่ง หรือข้อบังคับ ประชาชน จะต้องปฏิบัติตาม โดยไม่มีข้อแม้  ​

      ยกตัวอย่างเช่น  ​เมืองที่ผมอยู่ชื่อว่า Charlotte อยู่ในรัฐ North Carolina เมื่อผู้ว่าการรัฐ ( Gorvernor) มีคำสั่ง Executive Order ซึ่งถือเป็นอำนาจโดยกฎหมาย ของรัฐนั้น ถือว่าสูงสุดภายในรัฐฯ กรณี Covid-19 ผู้ว่าการรัฐฯ ออกประกาศ States Emergency เรื่องให้โรงเรียนในรัฐปิดฯ โรงเรียนทุกโรงเรียนต้องปิดหมดโดยไม่มีข้อยกเว้น   นี่คือความศักดิ์สิทธิ์ของคำสั่ง

      ต่อมา เมืองที่ผมอยู่คือชื่อว่า Charlotte ซึ่งอยู่ในเขตปกครองของ Meklenburg County มีคำสั่งให้ Shelters in Place คือพูดง่ายๆ ให้อยู่ภายในบ้าน ​แต่เขามีเงื่อนไขคือ ให้ออกไปซื้ออาหาร ไปหาหมอ ไปเยี่ยมญาติที่ป่วยได้  ประมาณนี้ ประชาชนเขาก็จะทำตามข้อกำหนด  คนส่วนใหญ่เขาทำในสิ่งที่กฎหมายกำหนด แต่ในบางเมืองที่มีการแพร่กระจายของไวรัสฯ มากๆ ผู้ว่าการฯ หรือเมืองอาจจะสั่งห้ามออกจากบ้านโดยไม่มีเงื่อนไข  ก็มีนะบังดล  ​คือถ้าออกแล้ว ตำรวจเจอ ต้องมีโทษตามที่ระบุไว้ คือปรับ  จำนวนเท่าที่คำสั่งระบุ

      กรณี ที่บอกว่า คนที่ไปจากอเมริกาฯ ไม่ปฏิบัติกฎหมายของไทย อันนี้ เรียกว่า พวก…(ใช้ชื่อสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่ง)..ครับ!  เรียกว่าคนชั้นต่ำ   ที่ไม่เข้าใจกฎหมายของบ้านเมือง ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ไม่ใช่ผู้เจริญ ​คนของอเมริกา มีกว่า 318 ล้านคน ​ก็มีหลายประเทศ คือ บัวพ้นน้ำ ปริมน้ำ ใต้น้ำ รวมทั้งบัวที่อยู่ในดิน ประเภท บัวเต่าถุยยย ไอ้พวก…..นี่  เป็นประเทศ พวกอวดเบ่ง วันๆ ไม่ได้สนใจกฎเกณฑ์ของบ้านเมือง  แค่ได้ชื่อว่าอยู่อเมริกา   มีคนเลวๆ ก็มีเยอะครับ  ไม่ใช่ว่าจะแต่คนเจริญ  แบบที่เดรัจฉานเรียกพี่ก็มีเยอะ โดยเฉพาะคนไทยบางคน   อยู่เมริกา ไม่เคยสนในระบบ ระบอบ การเมืองการปกครอง พัฒนธรรรมของอเมริกา

        แม้อยู่..หลายสิบปี แต่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลย  วันๆ ทำแต่งานในห้องอาหาร พอกลับไทยมีเงินหน่อย แม่..ก็อวดร่ำ อวดรวย  พวกเห้…มีเยอะครับ….​เยอะมาก บางคนเป็นเจ้าของร้านอาหาร ​แม้…เอาเปรียบคนงาน เอาเปรียบลูกน้อง … ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ชอบเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะมีหลายร้านที่เอาเปรียบ คนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะคนที่ไม่มีใบเขียว หลบๆ ซ่อนๆ ทำงาน ไอ้พวกประเภทนี้ เจ้าของร้านพวกนี้ จ่ายค่าแรงน้อยๆ ให้ทำงานเยอะ  มีอยู่หลายร้านที่ถูกทางการอเมริกาตรวจพบ และสั่งปรับ อย่างเช่น ที่แอลเอ รัฐแคลิฟลอเนีย มีเยอะ และยังมีอีกหลายรัฐ

          ถ้า…เจอคนที่อวดตัวแบบนี้ โดยเฉพาะไม่ปฏิบัติตามกฏหมาย อย่าไปเกรงใจ… ทำอะไรไม่ได้ก็ด่ามันไป …. ทำอะไรไม่ได้ ….ทุยน้ำลายรดหน้าไปเลย  การทุยน้ำลายใส่ แค่ลหุโทษ  แค่ปรับ แต่ทำให้มันขายหน้าและมีความทรงจำไปตลอดชีวิต

    

       “กว่า 20 ปีที่ผมอยู่อเมริกา ….เราปฏิบัติตัวอย่างดี ทำผิดกฎหมายไม่กี่ครั้ง ส่วนใหญ่ขับรถเกินกำหนด  แต่ 3 ปีมา ก็ระวังมาก เพราะเวลาโดนแล้วมันยาวเลย   ต้องขึ้นศาล เสียค่าปรับ  เข้าโรงเรียน กว่าจะเสร็จสิ้น เสียทั้งเงิน เสียทั้งเวลา ค่าประกันก็เพิ่มขึ้น กฎหมายจราจร มันศักดิ์สิทธิ์มาก  ตำรวจไม่สนว่า เอ็งจะเป็นใคร ผิดก็คือผิด  แต่ถ้าผิดไม่มาก ครั้งแรก  เขาก็อาจจะแค่เตือน Warning ticket”  เพื่อนเงาะระบายให้ฟัง

            เขา สะท้อนให้เราคิดว่า แผ่นดินไทย  คือมาตุภูมิ เราไม่เคยดูถูก แม้ว่าจะเป็นอเมริกันซิติเซ่น ลูกๆ ล้วนอยู่ดีกินดีในประเทศอเมิรกา  ประเทศไทย มีของดีมากมาย  อย่างเช่น อาหาร วัฒนธรรรม  จารีตประเพณีดีๆ มีมากมาย รวมทั้งภูมิประเทศที่ดี  แต่ที่เราเกลียดคือ คนที่อยู่ในภาคการเมือง เรียกง่ายๆคือ ผู้คนที่อยู่ภาคการปกครอง ​รวมทั้งข้าราชการประจำ (บางกลุ่ม) นักการเมือง รวมทั้งคนที่อยู่ในสถาบันฯ (บางกลุ่ม บางคน) ที่ทำให้บ้านเมืองต้องตกต่ำ  คนส่วนใหญ่ต้องเดือดร้อน  ​ใช่..ไม่ได้เดือดร้อนทุกคน  คนมีเงินก็ยังมี และมีมีกว่าเดิมมากมาย  เพราะเขาสามารถรักษาประโยชน์ต่างตอบแทนได้ .

         สรุป…. คนในสังคม แต่ละสังคม มีทั้งดี ทั้งเลวครับ บังดล ​ ตอนนี้บ้านเมือง โดยเฉพาะที่อเมริกาเองก็กำลังอยู่ในภาวะวิกฤต  ตอนนี้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แตะที่ 300,000 คนแล้ว รัฐบาลกลางก็ทำงานอย่างเต็มที่ 24/7 day ทีเดียว ตอนนี้ยังไม่ถึงขั้นพีคคือสูงสุดนะ  เท่าที่ฟังหน่วยเฉพาะกิจ Task Force แถลงทุกวัน …จะสูงขึ้นไปกว่านี้ … แล้วจะค่อยๆ ต่ำลง…

            ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ผมอยู่อเมริกา ย้ายไปหลายรัฐ อยู่บอสตัน Massachusetts Vermont ตอนเหนือฯ Seattle Washington States, California, Florida, Kansas, Wyoming, Montana, South Carolina, North Carolina ฯลฯ ทุกวันนี้ปักหลักอยู่ที่ Charlotte เพราะทำร้านเอง  เลยย้ายไปไหนไม่ได้ ถ้าพูดถึงคนไทยที่อยู่เมริกา รู้หมดครับว่า เขาอยู่กันอย่างไร … ทำอะไรบ้าง​ คนไทยมีหลายระดับชั้น  คนไทยไปเรียน ใช้ชีวิตอีกอย่าง ไปเที่ยว ก็ใช้ชีวิตอีกอย่าง ไปทำงานชั่วคราว ก็อีกแบบ ได้วีซ่าท่องเทียว ตั้งใจไปทำงาน Over stayed ที่เรียกว่า RobinHood ก็ใช้ชีวิตอีกแบบ  สังคมคนไทยที่ใหญ่สุดคือ ที่แคลิฟลอเนีย หลายแสนคนครับ อยู่แม่งเหมือนคนไทยเลย   มีทุกอย่าง อาหารการกิน ตลอดจน ดร่าม่า-เคี่ยวสุดๆ (บางคน) ร้านอาหารก็มีทุกแนว   นอกจากนี้ก็ที่นิวยอร์ค  มีมากกมาย กระจายตามหัวเมืองใหญ่ๆ อย่างเช่น ฟลอริด้า ชิคาโก้ บอสตัน ฯลฯ  แล้วยังมีวัดอีกมากว่า 100 วัด  แบ่งกันไประหว่างธรรมยุติ มหานิกาย รวมทั้ง ธรรมกาย

       ตอนนี้นิวยอร์ค บาดเจ็บมากที่สุดมีผู้ติดเชื้อมากว่า 1 แสนคน  จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกชั่วโมง ทุกวัน รัฐบาลกลาง ส่งความช่วยเหลือเต็มที่ ทั้งอุปรณ์เครื่องช่วยหายใจ หน้ากาก เรือโรงพยาบาล ทำงานประสานกับทางรัฐฯ หน่วยงานของ Health care, Hospital, Doctors กองทัพ  รวมพลังทำงาน ที่เขาเรียกว่า Front line คือพวกที่ทำงานเผชิญหน้ากับผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อโดยตรง

      อเมริกา ทุกๆ เมือง ทุกๆ รัฐ ไม่ใช่มีแค่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส นะบังดล มันมีผู้ช่วยประจำมากมาย มหาศาล มีทั้งผู้ป่วย Flu (ไข้หวัดใหญ่) จริงๆ Flu นี่ไม่ใช่ย่อยนะ ปีๆ มีผู้เสียชีวิตทั่วประเทศ เป็นหลักหมื่นๆ นะบังดล แต่ไม่ค่อยมีข่าว…. Flu มีวัคซีนฉีดนะทั่วไปประเทศ แต่ละปีจะเริ่มฉีดช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงฯ ที่เขาเรียกว่า Falls ผมฉีดทุกปี เคยป่วยหนักเกือบตายเมื่อต้นปี 2018 ถ้าไปโรงพยาบาลไม่ทันตายแน่นอน …. เพราะ Flu virus ลงไปที่ปอดครับ หลังรักษาหาย ผมเลยต้องฉีดวัคซีนป้องกันทุกปี

            อเมริกา มีเรื่องให้น่าติดตามมากมาย ผมติดตามแทบทุกเรื่อง เพราะเราชอบเรื่องข่าวสารอยู่แล้ว… ประเทศอเมริกา มันใหญ่ มี 50 มลรัฐ แต่ละรัฐ ก็มีเรื่องราวแตกต่างกันไป  มีภัยธรรมชาติตลอดทั้งปี กระจายกันออกไปแต่ละรัฐ  จะเห็นว่าบางปี ไฟไหม้ป่า ที่แคลิลอเนีย  ไหม้จนแทบจะไม่มีอะไรเหลือ แต่…รัฐ เขาก็อยู่ได้ แก้ไขปัญหากันไประดับรัฐ ประสานกับรัฐบาลกลาง แม้จะเป็นคนละพรรคกัน  แต่ละรัฐเขามีกฎมหายเฉพาะตัว ไม่เหมือนกัน มีรายได้เป็นของตัวเอง การเสียภาษีของประชนก็เช่นกัน จะแบ่งเสียภาษี เป็น Federal States ฯลฯ บางรัฐ ก็มี Tornado, Herricane, น้ำท่วม มีสลับกันไป ครับ

      ตอนนี้การขุดทองไม่ง่ายครับ ถ้าไปทำร้านอาหาร ก็ต้องมีคนช่วย   เพราะทุกอย่างมันไม่ใช่มีแค่คนไทย คนจีน มีมาร่วมๆ 200 ปี เวียดนาม  ลาว เขมร ฯลฯ มีเยอะเยอะไปหมด นี่ยังไม่ร่วม ยุโรป อเมริกาใต้ครับบังดล แต่ทุกคนอยู่ภายใต้กรอบกฏหมาของอเมริกา ส่วนคนไทยที่ไปจากอเมริกา และอวดเก่ง อวดรู้ ไม่ยอมเคมรพกติกาของบ้านเมืองไทยในยามวิกฤตถือว่าเป็นกลุ่มที่ไม่เจริญครับ!

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ