ระวังโรค”ปานามา”ระบาดแล้วหมดสิทธิ์ปลูกกล้วยหอมได้อีก

  •  
  •  
  •  
  •  

โดย…ดลมนัส  กาเจ

        เมื่อก่อนเราเคยเห็นกล้วยร้ำว้าเป็นโรคตายพราย หรือโรคตายยืนต้นตาย  แต่ตอนนี้ในแถบประเทศในอาเซียนเรา มีโรคลักษณะเดียวกันระบาดในกล้วยหอมกันแล้ว โดยเฉพาะกล้วยคาเวนดิชหรือกล้วยหอมเขียว เรียกว่า “โรคปานามา” ทำให้กรมวิชาการเกษตร ต้องบล็อคเส้นทางโรคระบาดปานามา เนื่องจากร้ายแรงมากถึงขนาดเมื่อระบาดแล้ว ในพื้นที่นั้นๆจะไม่สามารถปลูกกล้วยหอมได้อีก จึงเตือนเกษตรกรไม่นำพันธุ์กล้วยที่ลักลอบนำเข้ามาปลูก ชี้ทุกส่วนของกล้วยทุกชนิดเป็นสิ่งต้องห้ามตามพ.ร.บ.กักพืช ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษทั้งจำและปรับ

        เรื่องนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร “เสริมสุข  สลักเพ็ชร์” เคยเตือมามาแล้วก่อนหน้านี้ครับ โดยให้ข้อมูลว่า สถานการณ์การระบาดโรคเหี่ยวฟิวซาเรียมของกล้วย  หรือที่รู้จักกันในชื่อโรคตายพราย ซึ่งที่จริงคือ โรคปานามาที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4 ซึ่งพบระบาดในประเทศแถบอาเซียน 

        เรื่องนี้กรมวิชาการเกษตรได้เฝ้าระวังการระบาดของโรคดังกล่าวเพื่อไม่ให้เข้ามาระบาดในประเทศ โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรในทุกพื้นที่สำรวจพื้นที่ปลูกกล้วยทั่วประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกกล้วยหอมเขียวหรือกล้วยหอมคาเวนดิชซึ่งเป็นพันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR 4  เนื่องจากเป็นโรคที่ทำความเสียหายอย่างรุนแรงจนถึงขั้นทำให้ไม่สามารถปลูกกล้วยได้อีกในพื้นที่พบการระบาดของโรค

         โรคนี้พบการระบาดในประเทศไทยเป็นประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   ซึ่งถือว่าเป็นถิ่นกำเนิดของกล้วยหลายชนิด  และมีการปลูกกล้วยหลายสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์  รับประทานเป็นอาหาร  และเพื่อการค้า     ซึ่งโดยปกติแล้วโรคตายพรายในประเทศไทยมักเกิดกับกล้วยน้ำว้าไม่พบในกล้วยหอม  โดยสาเหตุของโรคมาจากเชื้อราเชื้อเดียวกันแต่ต่างสายพันธุ์   ซี่งเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR4 เป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังไม่ให้เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ 

        เนื่องเพราะโรคนี้สามารถติดไปกับหน่อพันธุ์ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ปลูกอื่นได้  และเกิดจากราในดินที่ไม่อาจใช้สารเคมีกำจัดเชื้อในดินให้ตายหมดไปได้   ถ้าเข้ามาระบาดในประเทศจะทำลายพื้นที่ปลูกกล้วยหอมทั้งหมดของประเทศรวมทั้งในกล้วยชนิดอื่นๆ ด้วย   เนื่องจากประเทศไทยมีความหลากหลายของสายพันธุ์กล้วย  ที่สำคัญเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR4 มีความสามารถอยู่รอดในดินได้นานมากกว่า 15 ปี  รวมทั้งยังสามารถแพร่กระจายไปกับส่วนขยายพันธุ์ที่เป็นโรค ดิน น้ำที่ปนเปื้อนเชื้อราสาเหตุของโรคด้วย

         อย่างไรก็ตามนี่เป็นการเตือน ซึ่งความจริงปัจจุบันจะยังไม่พบโรคตายพรายที่เกิดจากเชื้อรา Fusarium สายพันธุ์ TR4 เข้ามาระบาดในประเทศไทย  แต่การป้องกันไว้ก่อน ย่อมดีกว่าการแก้ปัญหาในภายหลังนั่นเองครับ

        เพื่อไม่เป็นการป้องกันกรมวิชาการเกษตรได้เตือนครับ อย่านำพันธุ์กล้วยที่อาจมีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศที่พบการระบาดเข้ามาปลูกในประเทศ  เพราะผิดตามพระราชบัญญัติกักพืชได้กำหนดให้กล้วยเป็นสิ่งต้องห้าม  ทุกส่วนของกล้วยทุกชนิดห้ามนำเข้าโดยเด็ดขาด   หากผู้ใดลักลอบนำเข้ามีความผิดตามพระราชบัญญัติกักพืชมีโทษจำคุก 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับด้วย

                ต้องระวังครับ!

ที่มา : กรมวิชาการเกษตร

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ